Autor: onogost.me
Foto: ANO
16:42
28.2.2020.

Nastavljen trend rasta premije osiguranja i u 2020. godini

Na osnovu preliminarnih podataka dostavljenih Agenciji za nadzor osiguranja od strane društava za osiguranje, društva su tokom januara 2020. godine fakturisala ukupnu bruto premiju u iznosu od 9,2 miliona eura, što predstavlja rast od 24,8 odsto (za 1,8 miliona eura više) u odnosu na januar 2019. godine.


Premija neživotnog osiguranja ostvarila je rast za 25,8 odsto (za 1,7 miliona eura), dok je premija životnog osiguranja ostvarila rast za 17,5 odsto (za 168.000 eura više) u odnosu na januar 2019. godine.

"Najzastupljenija vrsta osiguranja na crnogorskom tržištu je osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila sa učešćem od 26,9 odsto u ukupnoj bruto premiji (2,5 miliona eura). Najviši nominalni rast tokom januara ostvaren je u vrsti "Ostala osiguranja imovine" za 558.000 eura (35,3 odsto više), zatim slijedi rast u vrsti ‘’Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila’’ za 396.000 eura (18,9 odsto više), i u vrsti "Osiguranje vazduhoplova" za 245.000 eura više u odnosu na januar 2019. godine. Sva društva za osiguranje su tokom januara 2020. godine ostvarila rast premije u odnosu na isti period prošle godine", navodi se u saopštenju Agencije za nadzor osiguranja.

Pojedinačno učešće društava za osiguranje u premiji neživotnih osiguranja za januar 2020. godine: Lovćen osiguranje AD 45,1 odsto, Uniqa neživotno osiguranje AD 15,7 odsto, Sava osiguranje AD 15,2 odsto, Generali osiguranje Montenegro AD 14 odsto, Swiss osiguranje AD 10 odsto.

Pojedinačno učešće društava za osiguranje u premiji životnih osiguranja za januar 2020. godine: Lovćen životna osiguranja AD 31,2 odsto, Wiener Städtische životno osiguranje AD 28,5 odsto, Grawe osiguranje AD 27,6 odsto, Uniqa životno osiguranje AD 12,7 odsto.

Ostale vijesti iz kategorije