Autor: onogost.me
Foto: pixabay.com
15:25
13.10.2021.

Negativno mišljenje za Predlog o završnom budžetu 2020.

Državna revizorska institucija dala je negativno mišljenje na reviziju pravilnosti Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2020. godinu, dok je za finansijsku reviziju dato pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje. Revizija se odnosi na period rada prethodne Vlade na čijem čelu je bio sadašnji poslanik DPS-a Duško Marković.


„Revizijom pravilnosti Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2020. godinu je utvrđeno da potrošačke jedinice nijesu u svim materijalno značajnim aspektima uskladile poslovne aktivnosti sa zakonskim i drugim propisima koji regulišu budžetsko poslovanje u Crnoj Gori“, objašnjeno je u izvještaju DRI.

Ocjenu je dao Kolegijum koji sačinjavaju predsjednik Senata i rukovodilac Milan Dabović i senator i član Zoran Jelić.

„Državna revizorska institucija skreće pažnju da je finansijskom revizijom utvrđeno da ostale prihode u Predlogu zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2020. godinu treba uvećati u iznosu od 76.857 eura za isti iznos smanjiti primitke od prodaje imovine i korigovati gotovinski deficit, tako da iznosi 426 miliona eura“, navodi se u saopštenju.

Istovremeno, revizijom je utvrđeno da je potrebno umanjiti neto povećanje neizmirenih obaveza u iznosu od 89 hiljada.

Ostale vijesti iz kategorije