Autor: onogost.me
Foto: pixabay.com
12:42
8.11.2018.

Prava iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti, naknada za više od 9.000 korisnika

Nakon prestanka radnog odnosa nezaposlena osoba ima pravo, po osnovu osiguranja za slučaj nezaposlenosti, na novčanu naknadu, pod određenim uslovima.


Za vrijeme korišćenja naknade obezbijeđeno je pravo na zdravstveno i penzijsko invalidsko osiguranje.

U Crnoj Gori ovo pravo, u  prosjeku, mjesečno koristi 9.366 nezaposlenih lica. Novčana naknada iznosi 40 odsto minimalne zarade, utvrđene zakonom (77,20 eura). Za novčanu naknadu za devet mjeseci 2018. godine usmjereno je ukupno 8.740.498,33 eura. Na iznos novčane naknade obračunavaju se i plaćaju doprinosi za zdravstveno i penzijsko – invalidsko osiguranje.

Uslovi

Uslovi za sticanje prava, ostvarivanje i prestanak, dužina trajanja, visina novčane naknade i ponovno sticanje prava na novčanu naknadu utvrđeni su Zakonom o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti.

Pravo na novčanu naknadu ima osiguranik koji prije prestanka radnog odnosa ima staž osiguranja od najmanje 12 mjeseci neprekidno ili sa prekidima u poslednjih 18 mjeseci, kojem je radni odnos prestao bez njegove saglasnosti ili krivice i ako se prijavi Zavodu za zapošljavanje i podnese zahtjev u zakonom propisanom roku.

Osnovni kriterijum za utvrđivanje perioda za koje vrijeme nezaposlenom licu, nakon prestanka radnog odnosa, pripada novčana naknada, je prethodno ostvarena dužina staža osiguranja. Minimalni period za koji se isplaćuje novčana naknada je tri mjeseca (za osiguranike sa stažom osiguranja od jedne do pet godina), a maksimalni 12 mjeseci (za osiguranike sa više od 25 godina staža osiguranja).

Izuzetak

Izuzetak čini nezaposleno lice, koje ima više od 35 godina staža osiguranja i nezaposleno lice koje ima više od 25 godina staža osiguranja, a roditelj je lica koje, u skladu sa zakonom, ostvaruje pravo na ličnu invalidninu, kojima pravo na novčanu naknadu traje do ponovnog zaposlenja, odnosno do nastupanja nekog od osnova za prestanak tog prava.

Takođe, novčana naknada pripada invalidu II, odnosno III kategorije, koji nije korisnik privremene naknade po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju i licu sa invaliditetom, bez obzira na ostvareni staž osiguranja, dok čeka na zaposlenje, odnosno do nastupanja nekog od osnova za prestanak prava na novčanu naknadu u skladu sa zakonom.

Izuzetno, invalidu rada II i III kategorije, saglasno Zakonu o dopunama Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti, počev od 1. januara 2014. godine, pripada pravo na novčanu naknadu u iznosu najniže penzije u Crnoj Gori utvrđene Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju (125,63 eura).

 Naknade najbrojnije u Beranama, Podgorici, Rožajama…

Najveći broj korisnika novčane naknade je u Beranama (2.037), Podgorici (1.148), Rožajama (872), Bijelom Polju (813), Nikšiću (683), Pljevljima (530)… Upravo ova ciljna grupa u fokusu je aktivnosti Zavoda za zapošljavanje. Kroz programe i razne mjere korisnici naknade nastoje se izvući iz pasive i ponovo vratiti na tržište rada.

Uključeni su u informisanje, savjetovanje, obrazovanje i osposobljavanje, javne radove, te sezonsko zapošljavanje.

 

Izvor: CdM

Ostale vijesti iz kategorije

 • 10:40
  16.2.2019.

  Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavilo je danas javni poziv za podršku investicijama u voćarstvu, kroz koji crnogorski voćari mogu dobiti bespovratnu podršku do 50 odsto ukupne investicije za podizanje i modernizaciju voćnih zasada.

 • 08:24
  15.2.2019.

  Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja obavijestilo je zainteresovane poljoprivredne proizvođače da mogu početi sa predajom zahtjeva za subvencije u biljnoj proizvodnji koje su oprediljene kroz mjeru Direktnih plaćanja u Agrobudžetu za ovu godinu.

 • 09:37
  14.2.2019.

  U nikšićkom birou rada uveliko se odvijaju aktivnosti na animiranju nezaposlenih sa evidencije Zavoda za sezonsko zapošljavanje. U toku su predselekcije i selekcije zainteresovanih  za rad u predstojećoj  sezoni.

 • 07:34
  14.2.2019.

  U skladu sa Zakonom o energetici i Opštim uslovima za snabdijevanje električnom energijom EPCG je, u svojstvu snabdjevača krajnjih kupaca, utvrdila i na svom portalu objavila Odluku o utvrđivanju cijena električne energije za kupce priključene na elektrodistibutivni sistem, koja će važiti od 1. marta 2019.