Biznis
12:37
12.5.2021.

HE „Perućica“, najstarija velika hidroelektrana u Crnoj Gori, puštena u pogon 1960. godine, danas obilježava 61 godinu uspješnog rada.