Posao, Nikšić
11.5.2022.

Prijem kandidata za pohađanje obuke

U skladu sa projektom „Zajedno od znanja do posla", Agencija za zaštitu i obezbjeđenje d.o.o. Don security-Nikšić objavljuje oglas za prijem kandidata za pohađanje obuke na radnom mjestu, za zvanje tehnički sekretar - 2 kandidata. Nakon završene obuke jedan izvršilac zaključuje Ugovor o radu na određeno vrijeme. CV i prijave slati na e-mail: don.obezbjedjenje @t-com.me najkasnije do 18.05.2022.godine

Telefon: 040 244 881

Oglasi iz Posao