Placevi Žabljak


069507599
03.09.2023.

Prodajem placeve 410 i 500m2 u Borju 80 metara od magistrale za Pljevlja, kat br 3012/12 i 3012 /13 KO BORJE 2. CIJENA 35 E ZA M2