Mjesec: Juli 2020.

dsc_0024

Izabran novi Odbor direktora EPCG

Nakon redovne Skupštine akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić , kojom je predsjedavao izvršni direktor te kompanije, Igor Noveljić, donijete su odluke o usvajanju finansijskih i konsolidovanih iskaza za 2019. godinu, odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju kompanije, odluka o raspodjeli dobiti kao i odluka o izboru revizora, te razrješenju i imenovanju novih članova Odbora direktora Elektroprivrede.

zakoni1

Usvojeni novi podsticajni zakoni za inovacije i tehnološki razvoj

Skupština Crne Gore juče je usvojila dva nova razvojna zakona – Zakon o inovacionoj djelatnosti i Zakon o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija. Zakoni predstavljaju bazičnu mjeru za jačanje IT privrede i funkcionisanje nacionalnog inovativnog ekosistema i omogućavaju širok spektar olakšica i podsticaja koji jednako važe za domaće i za međunarodne kompanije.