Impressum

Portal Onogošt

News portal

www.onogost.me

[email protected]

Naziv osnivača medija

Rubik D.O.O.

Vlasnička struktura: “Rubik” D.O.O. Nikšić – 100% vlasnik Ana Dragićević

Jola Piletića 81400 Nikšić

PIB 03000214

[email protected]

mob: 069448878; 067261779

Detaljna vlasnička struktura – podaci o povezanim licima se može pronaći OVDJE

 

Kontakti

Direktorica

Ana Dragićević

[email protected]

Glavna urednica

Marija Goranović 

[email protected]

067 947 031

Novinar

Vladan Dragićević

[email protected]

Marketing i finansije

Vanja Đurović

[email protected]