Biznis
16:31
25.9.2018.

Manje od 10 procenata zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata u Nikšiću zadovoljava sve kriterijume kada je riječ o potpunosti dokumentacije.