Društvo
15:19
21.3.2019.

Nevladina organizacija (NVO) „RAE“ Nikšić u cilju očuvanja romske kulture, muzike, plesa i kulturne baštine, kao i informisanje Roma i Egipćana (RE) o značaju socijalne i zdravstvene zaštite realizuje petomjesečni projekat „Socijalna i kulturna inkluzija RE populacije u Nikšiću“.