Pronađena kartica Erste banke


069 362 806
18.03.2023.

Pronađena kartica Erste banke, na ime Miloš Krivokapić.