Potrebna žena ca čuvanje djece


069 539 099
17.05.2023.

Potrebna žena za čuvanje djece 1 dan nedjeljno u trajanju od 13:30h do 20:30h. Na mjesečnom nivou dodje nekih 4/5 dana.