Kvart kod bolnice, poslovni prostor – dva nivoa


068415928
09.09.2023.

Prodajemo poslovni prostor na dva nivoa u Nikšiću, u kvartu kod bolnice. Prostor ima 120m2, s tim što je gornji nivo manji i trenutno funkcioniše kao prodajni dio. Donji nivo je veći i može da se koristi u različite namjene, a sa gornjim dijelom je povezan unutrašnjim stepenicama. Prostor je dobro pozicioniran – gornji nivo se nalazi u prizemlju zgrade dok je donji nivo u ravni suterena. Prostor je pogodan za različite djelatnosti, a najviše potencijala ima kao teretana, fitnes ili wellness centar. Donji nivo nije korišten i zbog toga su potrebna određena ulaganja kako bi se adaptirao za obavljanje poslovne djelatnosti. Zbog open space koncepta pružaju se različite mogućnosti za uređenje prostora.

Thumbnail for the listing's main image