Prodajem MED


069217920
10.11.2023.

Prodajem MED frhunskog kvaliteta sakupljen sa područja sela DRAGOVOLJIĆI. MED je za ovu godinu nagrađen kao ŠAMPIONSKI u kategoriji ŠUMSKI u Banatskom Karlovcu, a dobitnik je i ZLATNE MEDALJE u TUZLI i u BRČKO u BiH u kategoriji LIVADSKI MED.