Autor: Marija Vujovic
Foto: Čitalac portala Onogošt
12:52
12.1.2022.

Decembarski račun za vodu neprijatno iznenađenje za Nikšićane

Od 1. decembra prošle godine došlo je do uvećanja cijene vode u našoj opštini, a udar na budžet najviše su osjetili “paušalci” kojima je posljednji račun veći za oko tri eura.


Naime, DOO „Vodovod i kanalizacija“ Nikšić od tog datima primjenjuje cjenovnik usluga izrađen po, kako se navodi na njihovom sajtu, Metodologiji za utvrđivanje cijena regulisanih komunalnih djelatnosti, koju je propisala Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti još 23. novembra 2020. godine. Međutim, kako Opština Nikšić nije dala saglasnost na te cijene, one su se do 1. decembra prošle godine primjenjivale umanjene.

“Skupština jedinice lokalne samouprave još uvijek nije odlučila o davanju saglasnosti na visinu cijena komunalnih usluga ovog Društva, te je ovo Društvo u toku 2021.godine, zaključno sa 30.11.2021.godine primjenjivalo privremene cijene. Ipak, kako su se ispunili zakonski uslovi saglasno odredbi člana 55 stav 5 i 6 Zakona o komunalnim djelatnostima  DOO “Vodovod i kanalizacija” Nikšić ja primjenio odobrene cijene usluga za 2021.godinu za mjesec (decembar)”, navodi se u odgovoru Vodovoda našem portalu.

Ipak, pojedini naši sugrađani nijesu bili upoznati sa poskupljenjem, pa ih je račun za decembar neprijatno iznenadio.

“Neprijatno iznenađenje nakon novogodišnjih praznika. Na decembarskom računu su u odnosu na račune od prethodnih mjeseci dodate dvije stavke pod siframa 30 i 40 koje značajno uvećavaju iznos računa, a ne zna se na šta se tačno te stavke na računu odnose tj. ne znamo koju uslugu plaćamo. Iznos decembarskog računa je u odnosu na novembarski uvećan za skoro 70 procenata”, naveo je naš čitalac.

 Nova cijena se, kako navode iz Vodovoda, sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela i to:

a) Za javno vodosnabdijevanje:

– Fiksni dio cijene na mjesečnom nivou po korisniku za fizička lica: 1,4911 €

– Fiksni dio cijene na mjesečnom nivou po korisniku za pravna lica: 3,3067 €

– Varijabilni dio cijene za fizička lica: 0,5126 €/m3

– Varijabilni dio cijene za pravna lica: 1,1367 €/m3

b) Za prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda:

– Fiksni dio cijene na mjesečnom nivou po korisniku 1,0264 €

– Varijabilni dio cijene za fizička lica: 0,2572 €/m3

– Varijabilni dio cijene za pravna lica: 0,5598 €/m3

Prema novom cjenovniku, koji važi od 1. decembra 2021. godine, varijabilni dio cijene za fizička lica je 0,51 cent po kubiku vode umjesto dosadašnjih 0,46. Varijabilni dio cijene za fizička lica za prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda po kubiku za decembar je obračunat po 0,25 centi. Na računima je, kao i dosad, stavka za plaćanje zaštite voda od zagađenja, koje se po kubiku obračunavaju po 0,01 cent. Na sve navedeno ide i PDV od sedam odsto. Varijabilni dio cijene vode za pravna lica, prema novom cjenovniku je 1,13 eura, a za prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda po kubiku oko 55 centi.

Vodovod je sada, kako su nam kazali, predložio Regulatornoj agenciji cijene za 2022. godinu, ali one nijesu odobrene opet jer nedostaje saglasnost Opštine.

"Na sljedećem linku možete naći odluku kojom se odbija Zahtjev DOO „Vodovod i kanalizacija“ Nikšić za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu, kao neuredan", navela je Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti u odgovoru portalu Onogošt.

Foto: Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti

Kako očekuju u Vodovodu, do tada će najvjerovatnije primjenjivati opet umanjene cijene.

Ostale vijesti iz kategorije