Autor: onogost.me
Foto: onogost.me
12:52
18.9.2019.

EPCG i KfW banka potpisale ugovor vrijedan 33 miliona eura, Sekulić: Povećaćemo proizvodnju bez dodatnih zahvata na životnoj sredini

Elektroprivreda Crne Gore je potpisala ugovor sa KfW bankom za projekat rekonstrukcije i modernizacije HE Perućica. Ugovor vrijedan 33 miliona eura potpisali su izvršni direktor EPCG, Igor Noveljić i Bodo Schmuelling, glavni projekt menadžer u KfW.


Prilikom potpisivanja ugovora, izvršni direktor EPCG je naglasio da je ta firma prošle godine započela veliki petogodišnji ciklus investicija čija je implementacija u toku.

"Rekonstrukcijom i modernizacijom postojećih objekata omogućićemo stabilan rad i produženje radnog vijeka elektrana, a uvođenjem naprednih tehnologija i savremenih informacionih sistema upravljanja obezbijediće se njihova automatizacija u cjelini i stvoriti mogućnosti pružanja sistemskih i pomoćnih usluga kako za elektro energetski sistem Crne Gore tako i na regionalnom tržištu.  Naše opredjeljenje je takođe prema obnovljivim izvorima energije, u tom smislu planiarana je izgradnja solarne i vjetro elektrane. Takođe, ugradnja osmog agregata u hidroelektrani Perućica predstavljaće značajnu novu količinu proizvedene energije. Zahvaljujem timu iz KfW koji su nam pružili stručnu i tehničku pomoć da dođemo do izuzetno povoljnog aranžmana za Crnu Goru'', istakao je Noveljić.

Schmuelling je naveo da za KfW potpisivanje ovog ugovora predstavlja nastavak uspješne saradnje sa EPCG.

''Danas nastavljamo uspješnu saradnju u cilju podrške Crnoj Gori u obezbjeđivanju pouzdanog snabdijevanja energijom iz obnovljivih izvora i smanjenju emisije štetnih gasova. KfW i EPCG potpisuju danas ugovor vrijedan 33 miliona eura koji je dio novog KfW programa''Ozeljenjavanje javne infrastrukture'' (''Greening Public Infrastructure'' za koji je KfW za Crnu Goru obezbijedio 80 miliona eura povoljnih, subvencionisanih zajmova'', objasnio je on.

Druga faza rekonstrukcije i modernizacije HE Perućica obuhvata rekonstrukciju i modernizaciju hidromašinske i elektro opreme agregata A5, A6 i A7, hidromehaničke opreme zatvaračnica,  opreme za hidrološko- hidraulička mjerenja, ugradnju integralnog informacionog  sistema na nivou elektrane, rekonstrukciju i modernizaciju građevinskih objekata sistema - sanaciju i nadvišenje kanala Opačica i rekonstrukciju kanala Moštanica.

Tako je direktor Direkcije za razvoj u EPCG, Ivan Mrvaljević, naveo da će tender za građevinski dio biti objavljen tokom oktobra/novembra, a početak radove očekuje se na proljeće 2020. Tender za cjelokupan elektro-mašinski dio predviđeno je da bude raspisan početkom 2020. godine, a početak radova planiran je za početak jeseni 2020. godine.

Mrvaljević je najavio i projekat ugradnje osmog agregata.

''Dio sredstava u iznosu od oko 700.000 eura iz ovog kreditnog aranžmana kredita KfW biće oprijedjeljen za izradu projektne i tenderske dokumentacije za izbor isporučioca opreme i izvođača radova za agregat A8 nominalne snage od 58,5MW, čijom ugradnjom će se uvećati instalisana snaga elektrane sa 307 MW na 365,5 MW. Vrijednost ovog projekta je procijenjena na oko 23 miliona eura'', naglasio je on i dodao da fiksni dio kamate je 0,15 procenata, plus polugodišnji varijabilni i grejs period četiri godine.

Ministarka ekonomije Dragica Sekulić podsjetila je da HE Perućuca iduće godine slavi jubilej, 60 godina, te da je sigurna da će HE u svoj 60 rođendan ući sa velikim radovima. 

"Plan je da se za 33 miliona kredita po veoma povoljnim uslovima uradi potrebna rekonstrukcija građevinskog, elektro-mašinskog dijela i ono sto je najvažnije, konačno ćemo dobiti tendersku dokumentaciju i projektnu dokumentaciju za ugradnju osam agregata u HE Perućica. Mi svi znamo da je sama HE prije samo 10 godina projektovana i napravljena tako da radi sa osam agregata. Za 60 godina možda je čekala ovu generaciju i menadžmenta i inženjera da konaćno dobije taj osmi agregat", istakla je Sekulić.

Ovim će se, kako je objasnila, dobiti elektrana koja će biti pouzdana, dati sigurnu energiju što za zemlju, što za mogući izvoz. 

"Biće produžen vijek trajanja i, ono što je možda i najvažnije - kroz ovakve investicije povećavamo proizvodnju, povećavamo pouzdanost, a ne radimo nikakve dodatne zahvate na životnoj sredini. E to je ljepota starih HE koje su biseri i ponos kompletnog elektroenergetskog sistema, ne samo Crne Gore, nego i regiona jer od HE Perućica i Piva ne može da se zastidi ni Crna Gora, nijedan inženjer, ni preduzeće. Čast mi je što sam u generaciji koja će vidjeti rekonstrukciju i modernizaciju HE i učestvovati u tome", zaključila je ministarka.
 

Ostale vijesti iz kategorije