Autor: onogost.me
Foto: twitter
15:15
28.5.2020.

Gradiće se hidroelektrana na Komarnici

Vlada je utvrdila Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnica, najvažniji dokument koji je preduslov za ulazak u kapitalni energetski objekat – hidroelektranu visine 170 metara instalisane snage 170 MW, kapaicteta 209 GWh.


Generalna direktorica Direktorata za planiranje prostora u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Marina Izgarević Pavićević saopštila je da je u cilju poštovanja aspekata zaštite životne sredine za ovaj planski dokument, donijeta odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu u skladu sa Zakonom o strateškoj procjeni.

„Prilikom izrade ovog planskog dokumenta poštovana je sva međunarodna regulativa, sporazumi i konvencije, poštovani su propisi iz oblasti infrastrukture, propisi koji se odnose na kulturnu baštinu, na životnu sredinu i dr.“, istakla je Izgarević Pavićević.

Kako je napomenula, Plan obuhvata središnji tok rijeke Komarnice i ima veliki hidroenergetski potencijal. Takođe, Plan obuhvata 5577 ha i prostire se na teritoriji opština Šavnik i Plužine.

“Lučno-betonska brana HE Komarnica biće smještena u vrlo uskom „V“ profilu kanjona, prema ‘optimizacionim analizama’ u Idejnom projektu, konstruktivne visine 171 metar, poluprečnika oko 440 i dužine u kruni oko 211 metara. Detalji će biti konačno definisani projektnom dokumentacijom”, objasnila je Izgarević Pavićević.

Prema riječima generalne direktorice Izgarević Pavićević, realizacijom Detaljnog prostornog plana Crna Gora dobiće benefite iz aspekta elektroenergetskog, a samim tim i iz aspekta razvoja poljoprivrede, turizma i unapređenja infrastrukture u ovom dijelu opština.

Ističući da je ovaj prostorni plan na potpun transparentan način došao u Vladinu proceduru usvajanja, Izgarević Pavićević je navela da je sprovedeno prethodno učešće javnosti kao i javna rasprava.

„Jedan od ključnih parametara koji je bio izvor za određivanje varijantnih rješenja i lociranje buduće brane jeste kota normalnog uspora. Analizirana su četiri varijantna rješenja i odabrano je rješenje koje nema uticaja na kanjon Nevidio i Šavnik naselje“, saopštila je ona.

Navodeći da je Plan dostavljen na mišljenje i Republici Bosna i Hercegovina od koje je Crna Gora dobila preporuke koje se tiču životne sredine, uticaja na vazduh, klimu i zdravlje ljudi, Izgarević Pavićević je napomenula da su preporuke implementirane kroz ovaj planski dokument i Stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu.

Predračunska vrijednost investicije procijenjena je na 246,53 miliona eura, dok je realizacija predviđena na period od pet godina. Prilikom izrade ovog Detaljnog prostornog plana kao polazna osnova korišćen je Prostorni plan Crne Gore koji važi do 2020. godine kao i Strategija energetike do 2030.

Ostale vijesti iz kategorije

 • 13:39
  19.9.2020.

  Korisnici elektrodistributivnog sistema su u avgustu preuzeli ukupno 211.070.466 kWh električne energije, što je za oko 20 odsto manje u odnosu na isti period prošle godine. U opštinama Regiona 4 (Budva, Bar i Ulcinj) zabilježen je pad preuzete energije od oko 40 odsto u odnosu na vrijednosti ostvarene tokom avgusta prošle godine, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS).

 • 11:49
  19.9.2020.

  Vlada je u petak bez održavanja sjednice, odnosno elektronskim putem, dala saglasnost da se izda državna garancija od 800 hiljada eura za kredit između Prve banke i Inovaciono-preduzetničkog centra (IPC) Tehnopolis Nikšić.

 • 10:34
  19.9.2020.

  Ukupan priliv stranih direktnih investicija (SDI) od početak godine do kraja jula iznosio je 419,8 miliona eura, dok se istovremeno iz zemlje odlila 134 miliona, pokazuju preliminarni podaci Centralne banke (CBCG).

 • 08:14
  19.9.2020.

  Iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja saopštili su da će danas početi redovna mjesečna primanja za korisnike penziskog i invalidskog osiguranja.