Autor: onogost.me
Foto: pixabay.com
08:10
23.9.2020.

Kontrolisano 106 državnih subjekata, izrečene svega dvije novčane kazne

Inspekcija za javne nabavke za prvih šest mjeseci ove godine kontrolisala je 106 državnih subjekata i izrekla dvije novčane kazne u ukupnom iznosu od 2.250 eura, pokazuje zvaničan izvještaj Uprave za inspekcijske poslove.


Mali broj kazni govori da je ovaj sektor gotovo doveden u red, dok je manji broj kontrolisanih subjekata posljedica pandemije korona virusa.

“Inspekcija za javne nabavke je u izvještajnom periodu kod 106 subjekata obveznika primjene Zakona o javnim nabavkama izvršila 108 inspekcijskih pregleda, u kojima su utvrđene ukupno 53 nepravilnosti kod 29 subjekta nadzora”, navodi se u izvještaju.

Od ukupnog broja inspekcijskih pregleda, devet je izvršeno po zahtjevima i inicijativama, u kojima nijesu utvrđene nepravilnosti.

Inspekcijski nadzor je vršen kod državnih organa, organa jedinice lokalne samouprave i javnih službi (83), privrednih društava čiji je osnivač država i lokalna samouprava (19), privrednih društava iz komunalnog sektora (2) i privrednih društava koja vrše poslove od javnog interesa (2).

“U ukupno 108 inspekcijskih pregleda, jer su dva organa kontrolisana dva puta, u izvještajnom periodu obuhvaćeno je 22 predmeta nadzora u ukupno 1.186 slučajeva”, piše u dokumentu.

Za počinjene prekršaje izrečene su dvije novčane kazne, izdavanjem prekršajnih naloga pravnom i odgovornim licima u pravnom licu, u ukupnom iznosu od 2.250 eura.

Kazne su izrečene zbog prekršaja koji se odnosi na dijeljenje predmeta javne nabavke koji predstavlja jedinstvenu cjelinu sa namjerom izbjegavanja primjene zakona i propisanog postupka javne nabavke.

“Posmatrano po predmetima, najveći broj nepravilnosti u odnosu na broj inspekcijskih pregleda utvrđen je u kontroli ispunjenosti uslova za obavljanje poslova službenika za javne nabavke (12) u 26 inspekcijskih pregleda ili 46,15 odsto, slijede nepravilnosti kod donošenja Pravilnika o sprovođenju hitnih nabavki (4) u 30 inspekcijskih pregleda ili 13,33 odsto” precizira se u polugodišnjem izvještaju.

Nepravilnosti su zabilježene i kod vođenja i čuvanja evidencije o javnim nabavkama (9) u 69 inspekcijskih pregleda ili 13,04 odsto, kao i kod donošenja Pravilnika o sprovođenju nabavki male vrijednosti (4) u 47 inspekcijskih pregleda ili 8,51%.

“Najmanje nepravilnosti je utvrđeno kod sačinjavanja i dostavljanja izvještaja o sprovedenim javnim nabavkama i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama (5) u 65 inspekcijskih pregleda ili 7,69 odsto, slijede nepravilnosti kod donošenja, izmjena, dopuna i objavljivanja plana javnih nabavki (5) u 89 inspekcijskih pregleda ili 5,61 odsto, zatim nepravilnosti kod sprovođenja antikorupcijskih mjera u postupku javne nabavke (4) u 75 inspekcijskih pregleda ili 5,33 odsto, nepravilnosti u kontroli nabavki male vrijednosti i hitnih nabavki (4) u 118 inspekcijskih pregleda ili 3,39 odsto, nepravilnosti kod kontrole realizacije ugovora o javnim nabavkama (2) u 155 inspekcijskih pregleda ili 1,29 odsto, zatim kod dijeljenja predmeta javne nabavke koji predstavlja jedinstvenu cjelinu radi izbjegavanja primjene zakona, (2) u četiri inspekcijska pregleda ili 50 odsto i kod kontrole registracije obveznika zakona na portalu javnih nabavki (2) u dva inspekcijska pregleda, ili 100 odsto”, pojašnjava se u izvještaju.

Podaci iz inspekcijskog nadzora ukazuju da nijesu utvrđene nepravilnosti u kontroli realizacije ugovora, što je više posljedica nepotpunog pravnog okvira za nadzor u tim segmentima, nego što bi upućivalo na visok stepen poštovanja zakona.

“U cilju otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, inspektori su izrekli 44 mjere ukazivanja, donijeli četiri rješenja. Jednim je naložena obaveza otklanjanja nepravilnosti utvrđene kod Pravilnika o sprovođenju hitnih nabavki, a tri radi otklanjanja nepravilnosti kod ispunjenja uslova službenika za obavljanje poslova javnih nabavki”, dodaje se u dokumentu.

Od ukupno 53 utvrđene nepravilnosti otklonjeno je 36, dok ostalih 17 nije otklonjeno.

Za 12 nepravilnosti, koje se odnose na neispunjenost uslova za obavljanje poslova službenika za javne nabavke, nije istekao rok za njihovo otklanjanje do kraja izvještajnog perioda, pet nepravilnosti se nije moglo otkloniti, s obzirom da se predmetna radnja ne može vratiti u pređašnje stanje.

“Dvije se odnose na dijeljenje predmeta javne nabavke koji predstavlja jedinstvenu cjelinu, sa namjerom izbjegavanja primjene zakona i propisanog postupka javne nabavke, dvije se odnose na donošenje, izmjene, dopune i objavljivanje plana javnih nabavki na portalu javnih nabavki, i jedna nepravilnost na dostavljanje izvještaja o izvršenim javnim nabavkama, hitnim i nabavkama male vrijednosti radi objavljivanja na portalu javnih nabavki”, zaključuje se u izvještaju.

 

Izvor: Dnevne novine

Ostale vijesti iz kategorije