Autor: onogost.me
Foto: onogost.me
10:46
19.11.2019.

Najviše rješenja o legalizaciji u Nikšiću

Do sada je obrađeno 33 od 51 hiljade podnijetih zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, ali je doneseno svega 734 rješenja.


Od ukupnog broja obrađenih zahtjeva donijeto je 4.306 rješenja o prekidu postupka, od čega 2.495 zbog neusklađenosti sa planovima, a 236 radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, dok za određeni broj slučajeva opštine nijesu dostavile detaljne podatke.

"Obrada zahtjeva ne znači donošenje rješenja, naročito imajući u vidu da je već prekinuto preko 4.300 postupaka, a dopuna dokumentacije je tražena za 28 hiljada zahtjeva", rekao je Pobjedi generalni direktor za razvoj stanovanja u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Marko Čanović.

Postupak legalizacije je, kako kaže, nova procedura i nema prakse u postupanju, što je jedan od izazova za opštinske organe nadležne za postupanje po zahtjevima i za Ministarstvo koje vrši nadzor nad primjenom zakona.

On je podsjetio da je postupak legalizacije zakonom formulisan kao kompleksna procedura koja obuhvata provjeru više uslova i postupanja su određena specifičnošću svakog od njih.

U najvećem broju opština, istakao je, visok je procenat obrade, pa su u Bijelom Polju, Nikšiću, Kolašinu, Petnjici, Pljevljima i Kotoru svi primljeni zahtjevi obrađeni, dok je u pojedinim opštinama procenat obrade zahtjeva do 90 odsto.

Od donijetih 734 rješenja o legalizaciji najviše je u opštini Nikšić 236, u Bijelom Polju 92, u Tuzima 59, Tivtu 36 i Žabljaku 27.

"Očekujemo da će svi preostali zahtjevi biti obrađeni do kraja godine", istakao je Čanović.

Objasnio je da se rješenje o legalizaciji može donijeti za bespravni objekat koji je izgrađen u skladu sa važećim planskim dokumentom. U suprotnom, postupak se prekida do donošenja plana generalne regulacije. Uslov za donošenje rješenja su i riješeni imovinsko-pravni odnosi na objektu i zemljištu, tako da je i to jedan od razloga za prekid postupka, precizirao je Čanović dodajući da će se, nakon donošenja planske dokumentacije ili rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, postupci nastaviti.

 

Izvor: Pobjeda

Ostale vijesti iz kategorije

 • 16:09
  11.12.2019.

  Upravni odbor Asocijacije menadžera Crne Gore (AMM) pozvao je sve zainteresovane da se do 17. februara prijave na javni konkurs za izbor najuspješnijih menadžera i preduzetnika za ovu godinu.

 • 15:14
  11.12.2019.

  Predstavnici kompanije SGS, jedne od najprestižnijih svjetskih kuća za sertifikaciju sa sjedištem u Ženevi, uručili su danas Elektroprivredi Crne Gore sertifikate za integrisani sistem menadžmenta, nakon što je tim provjerivača SGS-a, u posljednjih nekoliko mjeseci, realizovao sertifikacionu provjeru primenjujući vrlo visoke zahtjeve SGS Globalnih procedura.

 • 16:52
  10.12.2019.

  IPC Tehnopolis organizovaće svečnost povodom obilježavanja završnice još jedne uspješne, radne godine.

 • 15:12
  10.12.2019.

  Prosječan novembarski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, ukoliko se izuzmu neočitana mjerna mjesta u objektima koji nijesu stalno nastanjeni, iznosi 30,55 eura, saopšteno je iz Elektroprivrede Crne Gore.