Autor: onogost.me
Foto: EPCG
16:00
24.2.2021.

Novi Odbor direktora EPCG bira se 16. marta

Odbor direktora Elektroprivrede sazvao je za 16. mart vanrednu sjednicu Skupštine akcionara na kojoj će se razriješiti postojeći i izabrati novi članovi Odbora tog preduzeća.


Iz EPCG navode da je vanrednu Skupštini akcionara bilo nemoguće održati sjutra, kako je ranije tražila Vlada.

Oni ističu da je taj zahtjev bio u suprotnosti sa odredbama Zakona o privrednim društvima, što je, prema riječima predstavnika EPCG,  potvrđeno i jučerašnjim rješenjem Privrednog suda.

“Odbor je na ovaj način, kako je i ranije obaviještena i Vlada i nadležno Ministarstvo, u zakonskom roku sazvao vanrednu Skupštinu akcionara dok će u međuvremenu, u što većem obimu, saldirati
poslovnu 2020. godinu i rezultate rada društva što je i obaveza Odbora kao organa upravljanja”, rekli su u EPCG.

Iz EPCG objašnjavaju da je u prethodne tri godine ostvarena dobit od oko 100 miliona eura, te da je EPCG grupa u tom periodu u državni budžet uplatila oko 260 miliona eura.

“I pored mnogih izazova, naročito u periodu pandemije, menadžment je odradio ogroman i odgovoran posao u modernizaciji postojećih proizvodnih objekata. Kompanija je afirmisana na tržištu
Jugoistočne Evrope a ojačana je međunarodna saradnja sa svim referentnim energetskim i finansijskim institucijama. Time su ispunjeni svi potrebni uslovi da Kompanija funkcioniše u skladu sa
potrebama i zahtjevima savremenog doba, navodi Odbor direktora EPCG”, kazali su u tom preduzeću.

Odbor je zaključio da je EPCG finansijski stabilna, likvidna i spremna za dalji nastavak intenzivnog razvoja i investicije kroz definisani strateški koncept proizvodnje električne energije uz kontinuirano povećanje učešća obnovljivih izvora energije i izgradnje novih hidro, vjetro i solarnih elektrana.

“Članovi Odbora su se zahvalili menadžmentu i zaposlenima na izuzetnoj saradnji u nadi da će i novi članovi Odbora, u narednom periodu, nastaviti sa podrškom ambicioznih investicija i  realizacijom strateški važnih projekata ne samo za EPCG nego i za elekto-energetski sistem i državu Crnu Goru”, zaključili su u EPCG.

Ostale vijesti iz kategorije