Perović: Zapošljavanjem zdravstvenih medijatora do boljeg položaja RE populacije

tamara_perovic
Marija Vujović
  • Autor onogost.me
  • 17.03.2017. u 11:08

Projekat „Zapošljavanje pripadnika/ca romske i egipćanske populacije u opštini Nikšić kao zdravstvenih medijatora/ki“ predstavljen je danas u Inovaciono preduzetničkom centru Tehnopolis.

Cilj je povećanje stepena socijalne integracije pripadnika/ca romske i egipćanske populacije kroz unapređenje njihovih vještina i razvoj i implementaciju programa zapošljavanja na teritoriji opštine Nikšić, a Tatjana Perović, asistent na projektu kazala je da je njegov značaj višestruk.

„Broj socijalno integrisanih pripadnika/ca RE populacije biće povećan za minimum 70 odsto u odnosu na postojeći broj socijalno integrisanih preko Programa osposobljavanja i zapošljavanja, a broj osposobljenih pripadnika/ca RE populacije će se povećati za minimum 60 odsto u odnosu na postojeći broj osposobljenih, odnosno sa 29 na 49 osposobljenih lica. Broj zaposlenih pripadnika/ca RE populacije će se povećati za minimum 80 odsto u odnosu na postojeći broj zaposlenih, odnosno sa 18 na 33 zaposlena lica“, navela je ona i dodala da će se i broj pripadnika/ca RE populacije kao korisnika/ca usluga zdravstvene zaštite će se povećati, ali će taj procenat moći da se utvrdi na osnovu evidencija kreiranih u toku i nakon praktičnog rada zdravstvenog RE tima.

Sistematskom obradom romskih i egipćanskih porodica zdravstveni RE medijator/ka će sumirati njihove probleme, dodaje Perović, pronalaziti načine za rješavanje istih i omogućiti romskim i egipćanskim porodicama ublažavanje ili rješavanje zdravstvenih problema povezivanjem istih sa onima koji mogu da im pomognu da te probleme ublaže ili riješe.

„Uloga zdravstvenih RE medijatora/ki je da vode evidenciju o zdravstvenom stanju stanovnika neformalnih naselja (RE naselja), da rade sa njima na podizanju svijesti o očuvanju i unaprijeđenju zdravstvenog stanja i značaju pravilne ishrane i higijenskih navika“, objašnjava ona.

Organizacija pres konferencije, raspisivanje javnog poziva za pripadnike/ce RE populacije, selekcija pripadnika/ca RE populacije za pohađanje obuka na poslu, održavanje obuka na poslu, angažovanje stručnjaka/predavača za održavanje obuka na poslu za pripadnike/ce RE populacije, selekcija i zapošljavanje osposobljenih pripadnika/ca RE populacije za rad u zdravstvenom RE timu, anketiranje pripadnika RE populacije od strane zdravstvenih RE medijatora/ki kroz terenski rad  aktivnosti su koje će se sprovoditi u trajanju ovog četrnaestomjesečnog projekta. 

Pored tih, predviđeni su i statistička obrada podataka dobijenih anketiranjem, praktični rad zdravstvenog RE tima, vođenje svakodnevne evidencije i redovno izvještavanje, komparativna analiza rezultata anketnog istraživanja i rezultata zdravstvenog RE tima i organizacija pres konferencije.

Nakon projekta, naglašava Perović, biće osposobljeno minimum 20 pripadnika/ca RE populacije za posao zdravstveni/a medijator/ka kroz obuke, zaposleno 15 pripadnika/ca RE populacije za posao zdravstveni/a medijator/ka i formiran tim za zdravstvenu medijaciju od 15 pripadnika/ca RE populacije.

“Takođe, biće utvrđeno postojeće stanje o korišćenju usluga zdravstvene zaštite od strane pripadnika/ca RE populacije, poboljšan pristup zdravstvenim uslugama i unaprijeđena zdravstvena zaštita pripadnika/ca RE populacije i povećana svijest pripadnika/ca RE populacije i šire javnosti o mogućnostima zapošljavanja pripadnika/ca RE populacije i značaju korišćenja zdravstvenih usluga”, navela je Perović rezultate koji se očekuju od Projekta.

Prema njenim riječima, Projektom će se unaprijediti položaj ciljnih grupa jer će naučiti kako da zakažu samostalno pregled slabo pokretnim hroničnim bolesnicima, u kojim situacijama se problem rješava uz podršku socijalnog radnika i patronažne sestre Doma zdravlja, znanja i vještine o korišćenju usluga terenskog laboranta, usluga terenskog socijalnog radnika, usluga terenskih patronažnih sestara ali i ostale aktivnosti značajne za unapređenje njihove zdravstvene zaštite.

Projekat je odobrilo Ministarstvo finansija (CFCU) u sklopu IPA Komponente IV Operativni program “Razvoj ljudskih resursa” 2012-2013, Grant šema 3.1.“Sprovođenje obuka i projekata za zapošljavanje lica sa invaliditetom i pripadnika romsko-egipćanske populacije“.

Partneri na projektu su Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik, Dom zdravlja Nikšić i NVO Centar za romske inicijative, podržan je od strane EU, a njegova ukupna vrijednost je 94.401 euro.
 

 

 

,,Pričajmo iskreno, bez uvreda, laži i spinovanja.”​

Ovaj razgovor se vodi prema Onogoštovim pravilima. Molimo, pročitajte pravila prije ulaska u diskusiju.

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Povezani članci

Menadžment Uprave prihoda i carina, na čijem je čelu direktor Rade Milošević, pozdravlja zajedničku akciju Osnovnog državnog tužilaštva i Uprave policije Crne Gore, u sklopu koje su danas uhapšene 24 osobe kojima se na teret stavlja da su počinili krivično djelo iz člana 264 Krivičnog zakonika - utaja poreza i doprinosa, kroz poslovanje 20 pravnih lica koja su obuhvaćena istragom i za koja je izdata naredba za pretres, saopšteno je iz UPC.
Eurosuper 98 od danas je jeftiniji jedan cent, a eurodizel i lož ulje osam, odnosno sedam centi, saopštilo je Ministarstvo kapitalnih investicija.
U Crnoj Gori će od ponoći gorivo biti jeftinije, saopšteno je iz Ministarstva kapitalnih investicija (MKI).