Autor: onogost.me
Foto: Arhiva
08:02
4.12.2021.

Praznični bazar na Trgu slobode: Prijave izlagača do 9. decembra

Opština Nikšić objavila je Poziv zainteresovanim lokalnim subjektima da svojim proizvodima upotpune novogodišnju i božićnu ponudu na Trgu slobode u periodu od 15. decembra do 15. januara.


Na Trgu Slobode biće obezbijeđeno besplatno korišćenje 12 drvenih kućica, zainteresovanim korisnicima u navedenom periodu.

Kako se navodi u pozivu, na ovaj način lokalna uprava želi doprinijeti stvaranju prazničnog ambijenta u susret novogodišnjim i božićnim praznicima i bar na kratko pokušati podići praznični duh u gradu, koji je narušen pandemijom Covid-19.

"Izlagači će biti odabrani od strane Komisije koja će biti formirana od strane organizatora. Komisija za dodjelu drvenih kućica prilikom odabira izlagača vodiće se kvalitetom proizvoda, inovativnošću i kreativnošću, kao i podjednakom zastupljenošću proizvoda. S obzirom na ograničen broj izlagača, organizator zadržava pravo izbora izlagača", navodi se u pozivu.

Na Poziv se mogu prijaviti pravna i fizička lica, registrovana za obavljanje djelatnosti, a koja se bave proizvodnjom /ili prodajom suvenira, umjetnina, rukotvorina sa akcentom na proizvode koji oslikavaju praznike, ugostitelji kao i proizvođači različitih vrsta poslastica.

"Uz kompletno popunjenu prijavu (koja je sastavni dio Poziva) neophodno je priložiti: Dokaz o registraciji djelatnosti kod nadležnog državnog ili lokalnog organa; Potvrdu Poreske i Uprave lokalnih javnih prihoda o izmirenim obavezama na dan 01.07.2021. godine; Fotografije proizvoda koji se planiraju izlagati", dodaju.

Rok za podnošenje prijava na Poziv traje do 9. decembra u 15h.

"Prijava sa neophodnom dokumentacijom se može predati na Građanskom birou u zgradi Opštine Nikšić sa naznakom “Prijava za kućice na Trgu Slobode”, Sekretarijatu za finansije razvoj i preduzetništvo, Opština Nikšić, ulica Njegoševa 18, 81400 ili na e-mail adresu [email protected]", dodaje se u pozivu.

Poziv kao i prijava za učešće se mogu naći na zvaničnom sajtu opštine Nikšić.

Organizator poziva sve učesnike na obavezno poštovanje mjera u cilju suzbijanja pandemije Covid 19, koje budu na snazi u planiranom periodu.

Sve informacije vezane za Poziv i prijavu učešća možete dobiti u Sekretarijatu za finansije, razvoj i preduzetništvo, kontakt osoba Gordana Čolaković IV sprat, kancelarija br. 3, tel: 040/213-146.

Ostale vijesti iz kategorije