Autor: onogost.me
Foto: pixabay.com
15:11
6.11.2019.

Prihvatljiva samo polisa kojom se može naplatiti kredit

Ako polisa životnog osiguranja ne obezbjeđuje banci da u slučaju kašnjenja klijenta u otplati može naplatiti kredit, onda ona ne može na bazi takvog kolaterala odobriti gotovinski kredit sa rokom otplate dužim od osam godina, saopšteno je Pobjedi iz Centralne banke u odgovoru na pitanje da li će od januara polisa biti prihvatljivo obezbjeđenje za te kredite.


Naime, CBCG je nedavno donijela makroprudencione mjere na rok od dvije godine kojima se predviđa da banke od 1. januara naredne godine prilikom odobravanja gotovinskih kredita građanima, čiji je rok otplate duži od osam godina, moraju zahtijevati njihovo potpuno obezbjeđenje kvalitetnim kolateralom. Predviđeno je da banke koje imaju visoku izloženost po osnovu gotovinskih kredita obezbjeđenje traže za rok duži od šest godina.

Iz CBCG su objasnili da polisa kao obezbjeđenje mora da ispunjava niz uslova.

“Kvalitetni kolateral, između ostalog, obuhvata i polise životnog osiguranja koje ispunjavaju uslove propisane odlukom, od kojih su najznačajniji: da je polisu izdalo društvo za osiguranje koje je predmet adekvatne supervizije, da je vinkulirana na banku koja je odobrila kredit i da ima otkupnu vrijednost kojom se obezbjeđuje da u slučaju kašnjenja u otplati banka može naplatiti svoje potraživanje iz otkupne vrijednosti polise, što je definisano ugovorom o osiguranju”, objasnili su iz Centralne banke i podsjećaju da je kvalitetan kolateral propisan odlukom CBCG kojim se uređuje adekvatnost kapitala banaka, a koji banke mogu da koriste za umanjenje kapitalnih zahtjeva.

Iz Udruženja banaka Pobjedi su kazali da će polise biti prihvatljive pod određenim uslovom za duže plasmane i veće iznose.

“Polise osiguranja naravno da će biti prihvatljive, pri čemu se za vremenski duže periode, što podrazumijeva i veće iznose pilasmana, uvode limiti za banke koje su po evaluaciji regulatora suviše izložene. Pored dosadašnjih obezbjeđenja za gotovinske ili nenamjenske kredite banke će morati da ojačaju plasmane kolateralima tražioca kredita”, kaže generalni sekretar Udruženja banaka Bratislav Pejaković.

Pojašnjavajući najnoviju odluku CBCG, on kaže da će od januara prilikom odobravanja gotovinskih kredita fizičkim licima, čiji je rok otplate duži od osam godina, banke morati zahtijevati kvalitetan kolateral fiduciju ili hipoteku na nepokretnostima, zalog na pokretnim stvarima, garancije/kontragarancije i druge instrumente kreditne zaštite koji se mogu koristiti za ublažavanje kreditnog rizika.

Pejaković kaže da građani neće biti pogođeni ovom mjerom.

Iz CBCG su saopštili da nemaju podatke o ukupnom broju i iznosu kredita obezbijedenih polisama osiguranja. I u Udruženju banaka kažu da je to teško procijeniti.

 

Izvor: Pobjeda

Ostale vijesti iz kategorije

 • 12:56
  26.5.2020.

  Advokat Milan Vojinović iz Nikšića podnio je Ustavnom sudu Crne Gore Inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti koja se odnosi na član 2 Odluke o obračunskoj vrijednosti koeficijenata za zaposlene u javnom sektoru za fiskalnu 2020. godinu.

 • 10:16
  26.5.2020.

  Umjesto da Parking servis Nikšić smanji svoj aparat, pa tekuću potrošnju servisiraju prodajom usluge, a dobit usmjeravaju ka kapitalnom budžetu, samo u posljednjoj godini uspjeli su da naprave deficit od 19.000 eura, navode iz nikšićke URE.

 • 08:37
  26.5.2020.

  Vlada Crne Gore utvrdila je Predlog zakona o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojim se bliže uređuje ponašanje stanovništva, poslodavaca i drugih subjekata u određenim situacijama, u skladu s epidemiloškim indikacijama i propisuju odgovarajuće mjere, radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i radi zaštite stanovništva od zaraznih bolesti.

 • 08:33
  26.5.2020.

  Vlada je donijela odluku da pravna, fizička lica i preduzetnici poreska i neporeska dugovanja za mart, april i maj čije je plaćane odloženo za 90 dana, mogu da izmire u 24 rate od dana dospijeća obaveza.