Autor: onogost.me
Foto: pixabay.com
09:28
12.8.2020.

Sa granice vraćeno 23.000 kilograma limuna i 170 kilograma jagoda

Inspektori Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitame poslove u junu su vratili sa crnogorske granice pošiljku od 170 kilograma jagoda i čak 23.000 kilograma limuna jer su utvrdili da nijesu odgovarale propisanim zahtjevima.


Oni su zbog utvrđenih neusaglašenosti sa propisanim zahtjevima spriječili stavljanje na tržište ukupno 101.973 kilograma proizvoda iz uvoza.

“Vraćeno je 170 kilograma jagoda, pošiljka limuna od 23.000 kilograma, dvije pošiljke paprika u količini 6.031 kilogram, kao i pošiljka 25.000 kilograma pšeničnog brašna. Uništili su dvije pošiljke banana u količini od 47.772 kilograma”, piše u dokumentu objavljenom na sajtu Uprave.

Prilikom kontrole izvoza, fitosanitama inspekcija je pregledala 569 pošiljki i izdala 463 fitosertifikata za izvoz: brašna, merkantilnog krompira, lubenice, bijelog kukuruza, breskve, ljekovitog bilja (žalfije, zove) rezane drvene građe i hrane za životinje i 106-fitosertifikata za reeksport.

“Ukupno je uzeto 287 uzoraka pri uvozu od čega je za tri uzorka laboratorijski utvrđeno da ne odgovaraju propisanim zahtjevima. U junu, labaoratorijski je ispitano 27,3 odsto pošiljki namjenjenih uvozu”, navodi se u dokumentu.

Inspektori su pojačali nadzor u maloprodajnim objektima, “zbog povećanog prometa hrane”.

U cilju preduzimanja mjera predostrožnosti i prevencije, sprečavanja pojave i širenja kovida-19, ali i povećanog broja prijava građana o načinu posluživanja hrane u maloprodajnim objektima, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitame poslove je izdala obavještenje subjektima koji obavljaju djelatnost prodaje na malo hrane neposredno krajnjem potrošaču u objektima u kojima.se vrši priprema i prodaja hljeba i peciva, voća i povrća, specijalizovanim prodavnicama, prodaji na pijacama i sektorima gdje se vrši narezivanje, obrada i pakovanje hrane.

U ovom periodu inspektori su kontrolisali postupanja subjekata u poslovanju hranom u skladu sa preporukama da organizuju rad u maloprodajnim objektima za hranu na način da lica koja rukuju hranom ne vrše naplatu računa za izdatu hranu već da naplatu vrše druga, za to određena lica, a naročito u objektima sa povećanim prometom navodi se u dokumentu.

Dodaju da je u objektima sa manjim prometom, prihvatljivo da osoba koja uslužuje potrošača obavezno pere ruke nakon naplate novcem ili platnom karticom samo ako je u objektu obezbijeđena oprema za pranje ruku (lavabo, sredstvo za pranje ruku, ubrusi) u neposrednoj blizini.

Kontrolama je provjeravano da li subjekti u poslovanju hranom izvršavaju ostale propisane obaveze utvrđene Zakonom o bezbjednosti hrane i podzakonskim aktima donijetim na osnovu ovog Zakona kao i propisima o kvalitetu i da li subjekti tokom bilo koje faze prerade, proizvodnje i distribucije hrane sprovode sve propisane postupke kojim se obezbjeđuje da na tržište, odnosno do krajnjeg potrošača, dođe samo bezbjedan proizvod, propisno upakovan i označen. Kontrolisano je i porijeklo/sljedljivost hrane, rokovi upotrebe i opšta senzorna svojstva hrane zatečene u prometu. U unutrašnjoj kontroli u izvještajnom periodu izvršen je nadzor u 182 objekta.

Prilikom kontrola utvrđeno je da subjekti u poslovanju hranom kao i lica koja vrše prodaju hrane na pijacama u visokom procentu postupaju u skladu sa zakonom propisanim zahtjevima i datim preporukama navodi se u izvještaju.

Utvrđeno je da se objekti i oprema održavaju u čistom i funkcionalnom stanju i da su osobe koje prodaju u propisanoj radnoj i zaštitnoj odjeći.

Utvrđen je određeni broj nepravilnosti koje su se najčešće odnosile na nepostojanje opreme za pranje ruku zaposlenih u neposrednoj blizini rukovanje hranom, nepravilno izloženu i označenu hranu, neodržavanje opreme u čistom i funkcionalnom stanju i slično piše u dokumentu.

Zbog utvrđenih nepravilnosti inspektori su preduzeli 27 upravnih mjera i radnji i to dva rješenja o zabrani rada osoba, jedno rješenje o stavljanju van prometa i uništavanju nebezbjedne hrane, osam ukaza o otklanjanju nedostataka manjeg rizika za čije otklanjanje je potrebno kratko vrijeme i dvije novčane kazne u iznosu od 530 eura.

 

Izvor: Pobjeda

Ostale vijesti iz kategorije

 • 13:39
  19.9.2020.

  Korisnici elektrodistributivnog sistema su u avgustu preuzeli ukupno 211.070.466 kWh električne energije, što je za oko 20 odsto manje u odnosu na isti period prošle godine. U opštinama Regiona 4 (Budva, Bar i Ulcinj) zabilježen je pad preuzete energije od oko 40 odsto u odnosu na vrijednosti ostvarene tokom avgusta prošle godine, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS).

 • 11:49
  19.9.2020.

  Vlada je u petak bez održavanja sjednice, odnosno elektronskim putem, dala saglasnost da se izda državna garancija od 800 hiljada eura za kredit između Prve banke i Inovaciono-preduzetničkog centra (IPC) Tehnopolis Nikšić.

 • 10:34
  19.9.2020.

  Ukupan priliv stranih direktnih investicija (SDI) od početak godine do kraja jula iznosio je 419,8 miliona eura, dok se istovremeno iz zemlje odlila 134 miliona, pokazuju preliminarni podaci Centralne banke (CBCG).

 • 08:14
  19.9.2020.

  Iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja saopštili su da će danas početi redovna mjesečna primanja za korisnike penziskog i invalidskog osiguranja.