Autor: onogost.me
Foto: Ilustracija
13:11
29.7.2020.

Šta donosi gradnja HE Komarnica, da li NVO sektor i mještani spremaju otpor?

Elektroprivreda (EPCG) će sama odlučiti da li će hidroelektranu (HE) “Komarnica” graditi samostalno ili sa nekim u partnerstvu, kao i da li će taj projekat finansirati sopstvenim novcem ili kreditom, poručila je ministarka ekonomije Dragica Sekulić, početkom juna govoreći o projektu koji bi za pet godina mogao, nakon višedecenijske priče, najzad dočekati svoju realizaciju.


Ipak, imaće šta da kažu o tome i oni koji žive na tom podneblju i bave se zaštitom životne sredine.

Kako se zahuktava priča o gradnji HE Komarnica, pojačava se, kako sada stvari stoje, i otpor onih koji ne gledaju sa simpatijama na projekat izgradnje HE instalisane snage 172 MW i procijenjene vrijednosti od oko 246,5 miliona eura.

Već sjutra će se iznad ulaza u kanjon Nevidio okupiti “neprijatelji” tog projekta sa namjerom da saopšte i svoje viđenje čitave price.

Na pres konferenciji govoriće Miodrag Karadžić, NVO Društvo mladih ekologa Nikšić, Darko Stijepović, NVO Centar za razvoj Durmitora i  Velizar Kasalica, mještanin

“Priča o gradnji HE Komarnica u Crnoj Gori traje već tri decenije. Planovi i programi o potapanju jednog od najljepših kanjona Evrope sadrže mnogo nedoumica. Sa ekološkog i ekonomskog aspekta se postavlja više pitanja o opravdanosti ideje. Ukoliko bi došlo do realizacije projekta realno je očekivati negativne odražaje sa trajnim posledicama na životnu sredinu, živi svijet i klimu šireg lokaliteta. Ovakav investicioni projekat ne ide uporedo sa razvojem turizma i ugušiće potencijale kraja. Ekonomski posmatrano ostvariće se mnogo manja dobit od posledica devastacije terena. Građani moraju više znati o planovima i moraju im se uvažiti mišljenja”, navodi se u pozivu na konferenciju.

Projekat HE “Komarnica” (iz ugla EPCG), da li je ugrožen kanjon Nevidio

 Tehničke karakteristike su sledeće:

 • Lučno-betonska brana visine 171 metar (brana na Pivskom jezeru je visoka 220 m) sa kotom normalnog uspora 811 mnm.
 • Pripadajuća akumulacija ukupne zapremine 227 miliona metara kubnih, odnsno 136 m3 korisne zapremine
 • Maksimalni neto pad 150 metara
 • Snaga elektrane sa 172 MW sa ukupnoom godišnjom proizvodnjom 213 GWh

Kako nalažu propisi i zakoni, za potrebe HE izrađena je Strateška procjena uticaja(SPU) na životnu sredinu koja je pokazala da nema značajnijih negativnih uticaja po dio toka rijeke Komarnice unutar kanjona  „Nevidio“, tj uticaja  koji bi ugrožavali korišćenje kanjona i njegove vrijednosti.

Zapravo, zona u neposrednoj okolini ulaza u kanjon Nevidio će se dodatno unaprijediti orgaizovanjem potrebnih turističkih sadržaja.

Dalje, konstatuje se da na prostoru buduće hidroakumulacije nema objekata, domaćinstava, niti infrastrukture koja bi bila potpoljena njenom izgradnjom.

Takođe, navodi se da će se njenom izgradnjom unaprijediti infrastruktura i stimulisati privredni razvoj lokalnih područja u neposrednom okruženju hidroakumulacije uz njeno višenamjensko korišćenje kroz razvoj turizma, rekreacije i poljoprivrede, što će pozitivno uticati na stvaranje boljih uslova za život i zaustavljanje trenda demografskog pražnjenja ovih područja.

Očekuje se posbeno razvoj turističke ponude u neposrednom okruženju buduće hidroakumulacije kao što su eko lodž, planinski restorani, biciklizam, konjički sportovi, plovidba jezerom, sportski ribolov i rekreacija.

Zatim, akumulacija može imati značajnu ulogu u navodnjavanju zemljišta u svrhu razvoja poljoprivrede, ali i stvoriti mogućnost za snabdijevanje područja vodom i navodnjavanje sela Duži, Brezna, Bajovo polje, Pejovića, Dube.

Procjena je da će se izgradnjom HE Komarnica stvoriti uslovi za otvaranje 100 novih radnih mjesta u samoj elektrani, a tokom same izgradnje u određenim periodima će biti angažovano i do 1.000 ljudi.

Na kraju, zaključak je i da Studija Regional strategy for sustainable hydropower in the Western Balkans (WBIF), koja je uz podršku EU izrađena za potrebe Investivionog fonda za Zapadni Balkan, HE Komarnica svrstava u red ekološki prihvatljivih „greenfield“ projekata.

Ostale vijesti iz kategorije

 • 11:01
  13.8.2020.

  Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja nastavlja sa redovnom isplatom podrške poljoprivrednim proizvođačima koji su to pravo ostvarili kroz mjere Agrobudžeta za 2020. godinu.  

 • 12:32
  12.8.2020.

  Izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO), koje je Skupština usvojila krajem jula, stupile su na snagu.

 • 09:28
  12.8.2020.

  Inspektori Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitame poslove u junu su vratili sa crnogorske granice pošiljku od 170 kilograma jagoda i čak 23.000 kilograma limuna jer su utvrdili da nijesu odgovarale propisanim zahtjevima.

 • 08:22
  12.8.2020.

  Da li su Vladine mjere turizmu opredijeljene kroz Treći paket podrške privredi velika dovoljne, ne znamo jer se ne zna ni koliko će situacija sa pandemijom korona virusa trajati ali je sigurno da su one jako izdašne i da predstavljaju veliku razvojnu šansu za sve u turizmu, ocijenio je predsjednik Odbora Udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore Crne Gore (PKCG) Ranko Jovović.