Autor: onogost.me
Foto: pixabay.com
11:29
23.11.2020.

Zbirni podaci o opštinskim finansijama

Ministarstvo finansija je u saradnji sa kancelarijom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i uz podršku slovačkog Ministarstva finansija razvilo informativni portal lokalnefinansije.me na kome građani mogu da nađu podatke o finansijama opština.


“U cilju jačanja odgovornosti i transparentnosti u upravljanju javnim finansijama razvijen je novi informativni portal koji će građanima omogućiti lakši uvid u finansijske podatke lokalnih samouprava u Crnoj Gori. Novi portal doprinijeće premošćavanju informacijskog jaza koji često postoji između građana i opština, kada su u pitanju lokalne javne finansije. Portal koji je razvijen u saradnji Ministarstva finansija i kancelarije UNDP-a, uz podršku Ministarstva finansija Republike Slovačke, doprinijeće unapređenju transparentnosti u upravljanju javnim finansijama na lokalnom nivou i služiti kao svojevrsna platforma za jednu vrstu monitoringa lokalnih budžeta u Crnoj Gori”, objašnjeno je iz tog Vladinog resora.

Na portalu je dat pregled zbirnih podataka na nivou svih opština u Crnoj Gori koji uključuje primitke, izdatke, neizmirene obaveze i dugove od 2009. godine do 2019. godine. Osim toga, dat je detaljan uporedni pregled podataka na nivou svih opština u Crnoj Gori, koji uključuje pojedinačne budžetske stavke za isti period.

Portal je razvijen kroz UNDP projekat “Jačanje transparentnog i odgovornog upravljanja javnim finansijama u Crnoj Gori”, a podaci objavljeni na portalu ažuriraće se na godišnjem nivou.

Izvor: vijesti.me

Ostale vijesti iz kategorije