Autor: onogost.me
Foto: pixabay.com
17:43
17.2.2020.

Odbačena 351 prijava za visoku korupciju

Specijalnom državnom tužilaštvu su u toku 2019. godine podnesene krivične prijave protiv ukupno 912 osoba, od čega 782 krivične prijave protiv poznatih punoljetnih učinilaca, 113 protiv pravnih lica i 17 protiv nepoznatih učinilaca. Za prošlu godinu tužilaštvo je konstatovalo porast prijava koje se tiču organizovanog kriminala.


Najveći broj krivičnih prijava, njih 351, odbačen je u odnosu na prijavljene učinioce krivičnih djela visoke korupcije (253 za krivično djelo zloupotreba službenog položaja).

“U odnosu na 2018. godinu došlo je do smanjenja za 85 prijava uopšte. Uz neriješene krivične prijave iz ranijeg perioda protiv 638 lica, tužilaštvo je imalo u radu prijava protivukupno 1.550 osoba, što je manje za 45 prijava u odnosu na 2018. godinu, kada je u radu bilo ukupno prijava protiv 1.595 lica”, navodi se u Izvještaju o radu SDT-a za prošlu godinu.

Tokom 2019. godine za krivična djela organizovanog kriminala prijavljeno je 200 poznatih učinilaca.

“Kako su iz ranijeg perioda ostale neriješene 44 prijave organizovanog kriminala, u radu je bilo ukupno prijava protiv 244 osobe. Kada se broj prijavljenih lica uporedi sa 235 prijavljena lica u 2018. godini, konstatuje se neznatan porast prijava za razliku od 2017. godine, kada su za organizovani kriminal prijavljena 103 lica”, navode iz SDT-a.

Protiv 158 prijavljih osoba donijeta je naredba o sprovođenju istrage, prijave protiv 37 njih riješene su odbačajem, a jedna prijava je ustupljena drugom tužilaštvu.

Na kraju izvještajnog perioda ostalo je neriješenih prijava protiv 48 osoba ili 19,67 odsto od prijava koje su bile u radu za krivična djela organizovanog kriminala.

“Krivične prijave u 2019. godini za krivična djela pranja novca podnijete su za 86 lica”, rečeno je iz tužilaštva.

Tokom 2019. godine specijalni tužioci zaključili su 49 sporazuma o priznanju krivice sa fizičkim licima i jedan sporazum sa pravnim licem.

“U zaključenim sporazumima kazne su zatvorske, uslovne i novčane, s tim što je u nekima kumulativno sa zatvorskom kaznom kao sporedna kazna izricana i novčana kazna, kao i oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, dok je u nekim sporazumima dogovorena i novčana uplata u humanitarne svrhe”, navodi se u izvještaju.

U 2019. godini specijalni tužioci donijeli su naredbe o sprovođenju istrage u 29 predmeta protiv 254 lica (u 2018. godini protiv 289 lica).

“Od toga u 19 predmeta protiv 158 osoba za krivična djela organizovanog kriminal a, u šest predmeta protiv 16 lica zbog krivičnih djela visoke korupci je, u tri predmeta protiv 65 lica za pranje novca, u jednom predmetu protiv osam osoba za terorizam i u jednom predmetu protiv sedam osumnjičenih za ostala krivična djela”, saopšteno je iz SDT-a.

 

Izvor: Dan

Ostale vijesti iz kategorije