Autor: onogost.me
Foto: Privatna arhiva
14:29
17.1.2020.

Prosvjetna inspekcija: Mićković razriješena jer nije postupila po rješenju prosvjetnog inspektora

Prosvjetna inspekcija je ministru prosvjete Damiru Šehoviću podnijela predlog za razrješenje Biljane Mićković, direktorice OŠ "Braća Labudović" zato što, kao odgovorno lice u pravnom licu, nije izvršila rješenje prosvjetnog inspektora, kazali su za naš portal iz Inspekcije.


"Postupajući po inicijativi za pokretanje postupka inspekcijskog nadzora od 25.06.2019. godine, a u vezi sa rasporedom nastavnika iz nastavnog predmeta Crnogorski-srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost za školsku 2019/2020. godinu u JU OŠ “Braća Labudović” iz Nikšića Boško Lazarević, prosvjetni inspektor je nakon izvršenog inspekcijskog nadzora u Školi sačinio Zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru. U Zapisniku o izvršenom inspekcijskom nadzoru konstatovano da je na sjednici Nastavničkog vijeća Škole koja je održana 28. 06. 2019. godine, većina članova Nastavničkog vijeća Škole glasala za predlog podjele časova iz nastavnog predmeta Crnogorski-srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost. Shodno navedenom Prosvjetna inspekcija je polazeći od načela preventivnosti ukazala direktorici Škole da na prvoj narednoj sjednici Nastavničkog vijeća Škole izvrši raspored nastavnika iz nastavnog predmeta Crnogorski-srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost u skladu sa predlogom koji je usvojilo Nastavničko vijeće Škole na sjednici od 28. 06. 2019. godine, te da u daljem roku od 7 (sedam) dana obavijesti prosvjetnog inspektora o ishodu preduzetih mjera i radnji", objasnili su oni.

Međutim, kako dodaju, u kontrolnom pregledu (9.9.2019.) Prosvjetna inspekcija je utvrdila da direktorica Škole nije postupila po ukazivanju inspektora i izvršila raspored nastavnika iz nastavnog predmeta Crnogorski-srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost shodno navedenom predlogu koji je usvojilo Nastavničko vijeće Škole, već suprotno.

"Kako direktorica Škole u ostavljenom roku nije postupila po ukazivanju iz Zapisnika o izvršenom inspekcijskom nadzoru, Prosvjetna inspekcija je donijela Rješenje kojim je JU OŠ “Braća Labudović” iz Nikšića naređeno da u roku od sedam dana od dana dobijanja rješenja zakaže sjednicu Nastavničkog vijeća Škole na kojoj će izvršiti raspored nastavnika iz nastavnog predmeta crnogorski-srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost za školsku 2019/2020. godinu shodno navedenom predlogu koji je usvojilo Nastavničko vijeće Škole. Za izvršenje rješenja bila je nadležna Biljana Mićković, direktorica škole, a žalba nije odlagala izvršenje rješenja. Na navedeno rješenje JU OŠ “Braća Labudović” iz Nikšića je uložila žalbu koja je podnijeta preko prvostepenog organa, koja je dalje bez odlaganja proslijeđena Ministarstvu prosvjete kao drugostepenom organu, a koje je ovu žalbu odbilo kao neosnovanu", navode oni.

Prosvjetna inspekcija je, kako dodaju, opet 18. novembra prošle godine izvršila kontrolni inspekcijski u kojem je konstatovano da Mićković nije izvršila rješenje prosvjetnog inspektora kao prvostepenog organa ni nakon rješenja Ministarstva prosvjete kao drugostepenog organa.

"U daljem postupku Prosvjetna inspekcija je pokrenula Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Škole kao pravnog lica i direktorice Škole Biljane Mićković, kao odgovornog lica u pravnom licu, zbog neizvršenja rješenja. Članom 4 stav 1 tačka 2 Zakona o prosvjetnoj inspekciji propisano je da kada se u postupku inspekcijskog nadzora ocijeni da je povrijeđen zakon ili drugi propis ili da se ne poštuju propisani standardi ili normativi, pored upravnih mjera i radnji propisanih Zakonom o inspekcijskom nadzoru, inspektor je obavezan da predloži za razrješenje direktora ustanove u slučajevima utvrđenim Opštim zakonom o obrazovanju vaspitanju", zaključili su iz Prosvjetne inspekcije.

Na pitanje kako komentariše razloge zbog kojih je razriješena i zašto nije postupila po nalogu inspekcije, Biljana Mićković je našem portalu kratko kazala da još uvijek nije dobila nikakvu odluku od Ministarstva o razrješenju, da je o svemu saznala preko medija i da ne želi ništa komentarisati dok ne dobije odluku.

Ostale vijesti iz kategorije