Autor: onogost.me
Foto: UCG
14:17
15.9.2021.

Senat UCG predložio 2.119 mjesta za upis na postdiplomske specijalističke studije

Senat Univerziteta Crne Gore je, na elektronskoj sjednici, a na osnovu prijedloga vijeća organizacionih jedinica i mišljenja Centra za unapređenje kvaliteta, utvrdio Prijedlog o broju studenata za upis na postdiplomske specijalističke samofinansirajuće studije kojim je predviđeno ukupno 2.119 mjesta, saopšteno je iz te institucije.


“Od navedenog broja za Arhitektonski fakultet predviđena su mjesta za 25 studenata, na Biotehničkom fakultetu 60, Ekonomskom 100, Elektotehničkom 300, Fakultetu političkih nauka 150, Pomorskom fakultetu Kotor 90, Građevinskom 178, Mašinskom 40, Metalurško-tehnološkom 105, Fakultetu za turizam i hotelijerstvo 150, Pravnom 180, Filozofskom 120, Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje 50, Medicinskom fakultetu 70, Prirodno-matematičkom 215 i Filološkom 245, dok su na Fakultetu dramskih umjetnosti i Muzičkoj akademiji predviđena 17, odnosno 24 mjesta”, navodi se u saopštenju.

Kako su naveli, prilikom predlaganja broja studenata, Senat se rukovodio brojem koji je u skladu sa licencom Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, kao i standardima kvaliteta nastave, procjenama broja studenata koji će upisati specijalističke studije, te materijalnom osnovom za realizaciju pojedinačnog studijskog programa.

“Dostavljeni prijedlozi su opravdani sa aspekta zapošljivosti i potražnje na tržištu rada u Crnoj Gori, prostornih i kadrovskih kapaciteta organizacionih jedinica, te iskazanog interesovanja studenata za upis”, navodi se u saopštenju.

Napominju da će Prijedlog Senata biti dostavljen na dalje razmatranje Upravnom odboru Univerziteta Crne Gore koji će donijeti odluku o prijedlogu broja studenata za upis na specijalističke studije i visini školarine, a o čemu će konačnu odluku donijeti Vlada Crne Gore, u postupku davanja saglasnosti na raspisivanje Konkursa.

“Na istoj sjednici imenovane su i komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u akademsko zvanje za 12 oblasti na Filološkom fakultetu, Filozofskom fakultetu, Biotehničkom fakultetu, Medicinskom fakultetu i Elektrotehničkom fakultetu i Komisija za praćenje inauguracionog predavanja kandidata na Arhitektonskom fakultetu, Metalurško-tehnološkom i Ekonomskom. Takođe, imenovana je i Komisija za odbranu doktorske disertacije na Filološkom fakultetu”, zaključuje se u saopštenju.

Ostale vijesti iz kategorije