Autor: onogost.me
Foto: TVCG
19:30
17.1.2019.

Stipendije za 50 učenika romske populacije

Učenici romske populacije, njih 50, u naredne tri godine biće stipendirano, dok će za 12 biti obezbijeđena praksa u nekoj od organizacija, predviđeno je projektom "Povećanje pristupa i učešća romskih učenika u srednjem obrazovanju i prelasku na tržište rada", koji finansira Evropska unija (EU).


Za sprovođenje projekta zadužena je nevladina orgnizacija "Mladi Romi", uz posredstvo organizacije Romski obrazovni fond (REF).

Izvršni direktor NVO "Mladi Romi" Samir Jaha, objasnio je da se projektom želi povećati stopa završavanja srednje škole učenika romske i egipćanske (RE) populacije, zapošljavanja onih koji su završili srednju školu, kao i poveća stopa RE učenika koji su nastavili obrazovanje i upisali fakultete.

"Ovo će biti postignuto kroz obezbjeđivanje finansijske podrške za učenike, pružanje mentorstva, kao i kroz povećanje zapošljivosti romskih i egipćanskih učenika nakon završetka srednje škole", rekao je Jaha.

Prema njegovim riječima, projekat će trajati tri godine, a u okviru toga, tokom svake školske godine biće stpendirano 50 učenika, a za isto toliko će biti određeni mentori koji će pratiti njihov rad.

On je kazao da će 12 učenika imati priliku da odrade praksu u nekoj od odabranih organizacija.

Budžet projekta za jednu školsku godinu iznosi 31,8 hiljada eura. Za školarine je predviđeno 15 hiljada, a za mentorstvo 9,45 hiljade godišnje.

Jaha je rekao da je predviđeno objavljivanje javnog poziva za učenike i odabir učenika za školarinu, ako i objavljivanje javnog poziva za selekciju mentora koji će pružati podršku učenicima RE populacije.

Programska menadžerka za ljudska prava i demokratije u Delegaciji EU u Crnoj Gori, Mladenka Tešić, navela je da istraživanje pokazuje da se kod romske djece ne ulaže dovoljno u rani razvoj što se, kako je rekla, negativno kasnije odražava i na uspjeh u školi.

Prema njenim riječima, nedovoljno poznavanje crnogorskog jezika takođe je barijera u učenju, dok se obrazovanje roditelja, naročito majki, pokazalo kao preduslov za obrazovanje djece.

"Tako da svaka dodatna godina obrazovnja kod majke povećava vjerovatnoću upisa djeteta u školu", rekla je Tešić.

Ona je kazala da u Crnoj Gori diskriminacija nije navedena kao razlog nepohađanja škole, već uslovi života i demografske karakteristike.

"Djevojčice i djevojke Romkinje postižu slabije rezultate u školi od dječaka. Svakako ne treba izostaviti da u Crnoj Gori djeca romske populacije dobijaju besplatne udžbenike za osnovnu školu", rekla je Tešić.

Samostalna savjetnica u Ministarstvu prosvjete Milica Pajović, kazala je da je Crna Gora napredovala u oblasti inkluzivnog obrazovanja.

"Sve veći broj djece pripadnika romske populacije se upisuje u osnovne škole. O tome govori podatak da je 2001/02 školske godine upisano 536 učenika, a 2018/19. godine 1.793", navela je ona.

Leon Gjokaj iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava, kazao je da vjeruje da će projekat povećanja pristupa učešća romskih učenika u srednjem obrazovanju i prelaska na tržište rada postići svoj cilj.

"Da će se njegovom realizacijom dodatno motivisati mladi Romi i Egipćani u Crnoj Gori, ali i svim zemljama koje su uključene u projekat, da nastave svoje školovanje i postignu što bolje rezultate i na lakši način pristupe tržištu rada", istakao je Gjokaj.

Kako je rekao, Crna Gora je u oblasti obrazovanja Roma postigla vidljive i mjerljive rezultate.

"Ali svakako ćemo posvećeno unaprjeđivati stanje na terenu u ovoj i svim drugim oblastima", poručio je Gjokaj.

Projekt se realizuje u saradnji sa ministarstvima prosvjete i za ljudska i manjinska prava, Centrom za stručno obrazovanje, Zavodom za školstvo, Zavodom za zapošljavanje.

U pitanju je regionalni projekat koji se sprovodi i u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Albaniji, Kosovu, Makedoniji, kao i u Turskoj.

 

Izvor: rtcg.me

Ostale vijesti iz kategorije