Autor: onogost.me
Foto: Privatna arhiva
14:13
13.8.2020.

Uklonili ambroziju sa područja Studenačkih glavica

Nevladina organizacija Društvo mladih ekologa Nikšić (DMEN), u saradnji sa Sekretarijatom za uređenje prostora i zaštitu životne sredine i NVO Zeleni centar, danas je na području Studenačkih glavica organizovala akciju suzbijanja ambrozije.


“Radićemo slične aktivnosti koje se tiču suzbijanja ambrozije na terenu i edukacije lokalnog stanovništva. Već smo preduzeli neke aktivnosti sa predstavnicima mjesnih zajednica koje se tiču otvaranja i ostvarivanja komunikacije po pitanju bolje povezanosti i veće informisanosti sa ovom korovskom biljkom. Preko predstavnika mjesnih zajednica želimo da se upoznamo sa lokalitetima u Nikšiću gdje još ima ambrozije i gdje bi mogle akcije uklanjanja da se sprovedu”, objasnio je Miodrag Karadžić ispred DMEN-a.

Za sada, kako je kazao, imaju povratnu informaciju iz Mjesne zajednice Župa da postoji značajna količina ambrozije pored puta.

“Ambrozija je, nažalost, prisutna u onim djelovima Župe gdje su usjevi. Nažalost, jer predstavlja veliku štetu usjevima”, dodao je on.

Na ovom terenu gdje je danas sprovedena akcija, izražena je, kaže, velika količina ambrozije.

“Mislimo da radimo dobar posao, makar po rezultatima koje možemo videti da smo ostvarili prošle godine. Na ovom terenu je mnogo manje ima nego što je bilo prošle godine, tako da smatramo da ćemo dobar posao za sam grad uraditi, jer ćemo spriječiti cvjetanje i raznošenje polena sa ovog dijela na samo jezgro grada”, kazao je on.

Kako je objasnio, ambrozija je jednogodišnja korovska biljka i smatra se najčešćim uzrokom polenskih alergija. Cvjeta u ovom periodu godine, a samo jedna biljka proizvede do 100 miliona polenovih zrna koje vjetar može odnijeti na udaljenost od 300 kilometara. Takođe, to je korovska biljka koja nanosi štetu usjevima. Suzbija se čupanjem iz korijena, a na većim površinama preporučuje se košenje. Ambrozija se uništava prije sezone cvjetanja tj. prije oslobađanja polena.

Tereni gdje se najčešće može naći ambrozija su, prema riječima Karadžića, pored puteva, mjesta gdje je nasut novi šljunak, uz pruge i korita rijeka.

Akcija je nastavak prošlogodišnjeg projekta „Kampanja za suzbijanje ambrozije“, koji je finansijski podržan od Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove kroz konkurs za NVO u oblasti „Uništavanje korovske biljke ambrozije i edukacija stanovništva o štetnosti ambrozije“.

Ostale vijesti iz kategorije