Autor: onogost.me
Foto: onogost.me
14:38
14.2.2020.

Za nepropisno parkiranje kazne od 60 do 200 eura

Želimo da obavijestimo javnost da je stupanjem novog Zakona o bezbjednosti saobraćaja u dijelu Člana 60. a koji se primjenjuje šezdest dana od njegovog izlaska u službenom listu, to jeste od 14.februara 2020. godine, došlo do izmjene u dijelu kaznene odredbe, navodi se u saopštenju Komunaalne policije Nikšić.


Dalje se navodi da je član 60. Zakona o bezbjednosti saobraćaja Uredbom Vlade povjeren nadležnom organu opštine, to jeste Komunalnoj policiji.

“Novčanom kaznom u iznosu od 60 do 200 eura kazniće se vozač za prekršaj koji zaustavi ili parkira vozilo na mjestima suprotno članu 60 stav 1 ovog zakona. U koliko se kazna uplati u roku od osam dana vozač se oslobađa jedne trećine novčane kazne i ona iznosi 40 eura. Dosadašnja kazna za prekršaje iz navedenog člana iznosila je 50 eura, a u slučajevima izmirivanja u roku od 8 dana iznosila je 33.33 eura. Ovim obavještenjm želimo da poručimo da nam nije primarni cilj sankcionisanje i kažnjavanje već preventivno djelovanje. Želimo da zajedno sa našim građanima utičemo na saobraćajnu kulturu, da naš Nikšić učinimo poput evropskih prijestonica, koji je na dobrom putu, a što je u interesu svih naših građana”, kaše se u saopštenju.

Vozač ne smije da zaustavi ili parkira vozilo:

1) na pješačkom prelazu i na prelazu biciklističke staze preko kolovoza, kao i na odstojanju, odnosno rastojanju manjem od pet metara od tih prelaza;

2) na prelazu puta preko željezničke pruge, odnosno tramvajskih šina i na rastojanju, odnosno odstojanju manjem od pet metara od prelaza, kao i u blizini željezničke pruge, odnosno tramvajskih šina, ako se time sprječava saobraćaj vozila koja se kreću po šinama;

3) na raskrsnici i na odstojanju, odnosno rastojanju manjem od pet metara od najbliže ivice poprečnog kolovoza;

4) u tunelu, u podvožnjaku, u galeriji, na mostu, na nadvožnjaku;

5) u blizini vrha prevoja ili u krivini gdje je preglednost puta nedovoljna ili se obilaženje vozila ne može izvršiti bez opasnosti;

6) na dijelu puta gdje bi širina slobodnog prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila do neisprekidane uzdužne linije na kolovozu, suprotne ivice kolovoza ili prepreke na putu bila manja od tri metra;

7) na mjestu na kojem bi zaklanjalo saobraćajni znak;

8) na biciklističkoj stazi, odnosno traci;

9) na stajalištu za vozila za javni prevoz putnika i na odstojanju, odnosno rastojanju manjem od 15 metara ispred i iza oznake na kolovozu kojim je stajalište označeno;

10) na putu na kojem su kolovozne trake fizički odvojene, osim ako je to dozvoljeno saobraćajnim znakom;

11) iznad priključka na vodovodnu mrežu i ulaza u kanalizaciju ili drugu mrežu komunalnih službi;

12) na mjestu na kojem bi se onemogućio pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak nekom već parkiranom vozilu;

13) na trotoaru, osim ako je to dozvoljeno (regulisano) saobraćajnom signalizacijom, i ako na trotoaru, kad je vozilo parkirano, ostane slobodan prolaz za pješake najmanje širine 1,6 metara, koji ne smije biti uz ivicu kolovoza;

14) na pješačkoj stazi, odnosno na dijelu trotoara koji je namijenjen za kretanje lica sa posebnim potrebama;

15) na trgu, pješačkoj zoni i protivpožarnom putu;

16) na pristupnoj saobraćajnici, kolskom prolazu između stambenih zgrada, odnosno prolazima u blokovima naselja;

17) na saobraćajnicama van uličnih parkirališta koje povezuju parking prostore i stambene zgrade sa drugim saobraćajnicama;

18) na kolskom ulazu, odnosno izlazu iz zgrade, dvorišta ili garaže;

19) na saobraćajnoj traci za uključivanje, isključivanje, zaustavnoj traci, saobraćajnoj traci za vozila za javni prevoz putnika i tramvajskoj baštici;

20) na parking mjestu koje je dopunskom tablom saobraćajnog znaka ili oznakom na kolovozu obilježeno kao mjesto za parkiranje za vozila za lica sa invaliditetom, ako na vozilu ne posjeduje odgovarajuću naljepnicu;

21) na parking mjestu koje je dopunskom tablom saobraćajnog znaka ili oznakom na kolovozu označeno kao mjesto rezervisano za vozila određenih korisnika, kad vozilo kojim upravlja ne pripada tim vozilima;

22) na površinama na kojima je saobraćajnim znakom zabranjen saobraćaj vozila;

23) na površinama na kojima je saobraćajnim znakom zabranjeno zaustavljanje i/ili parkiranje vozila.

Izuzetno, vozač vozila kojim se obavlja auto taksi prevoz putnika može zaustaviti vozilo na mjestima iz stava 1 tač. 10, 11 12 i 18 ovog člana, kao i u saobraćajnoj traci za vozila za javni prevoz putnika kojom se ne kreću tramvaji i to samo za vrijeme potrebno za ulazak, odnosno izlazak putnika.

Ostale vijesti iz kategorije

 • 19:14
  25.2.2020.

  Ministarstvo nauke Crne Gore, u saradnji sa nevladinim organizacijama PRONA, Politehnika, Energeko, Robotics i Informa, je pokrenulo projekat "Naučna ekspedicija" koja će na svom putu u naredna tri mjeseca obići nekoliko srednjih škola u Pljevljima, Bijelom Polju, Beranama, Andrijevici, Baru, Kotoru, Cetinju, Danilovgradu i Nikšiću.

 • 16:58
  25.2.2020.

  Zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom sjutra će ostati djelovi nikšićke opštine.

 • 15:02
  25.2.2020.

  Kazivanjem besjeda, priča i stihova, danas je u Prvoj srednjoj stručnoj školi obilježen Dan maternjeg jezika.

 • 14:29
  25.2.2020.

  Generalna direktorica Direktorata za materijalne resurse Alma Ljuljanaj Jovićević potpisala je ugovor sa Radom Kapor iz Direkcije za imovinu opštine Nikšić, čime se zemljište površine 3.865 m2 ustupa Ministarstvu odbrane za potrebe izgradnje stambene zgrade. Riječ je o parceli na lokaciji Podtrebjesa, čija je vrijednost 193.250 eura.