Autor: onogost.me
Foto: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
13:55
23.10.2019.

Zajednički raditi na prevenciji i kontroli upotrebe antibiotika kod životinja i ljudi

U Podgorici je počeo višednevni regionalni skup na temu prevencije i kontrole antimikrobne rezistencije (AMR) koja predstavlja sve veću prijetnju javnom zdravlju, s obzirom na sve veći procenat smrtnih slučajeva na globalnom nivou kao posljedice infekcija uzrokovanih bakterijama koje su otporne na antibiotike.


 obzirom na činjenicu da većinu antimikrobnih sredstava ne konzumiraju ljudi, već životinje, Evropska komisija organizuje regionalne radionice u kontekstu cjelovitog pristupa “Jedinstvenom zdravlju” koji uključuje oblasti veterinarske i humane medicine, a u okviru inicijative “Bolji treninzi za bezbjedniju hranu” (BTSF).

Radionica u Podgorici je peta u seriji od jedanaest regionalnih radionica koje će se održati između 2019. i 2020. godine u Africi (Južna Afrika, Etiopija, Senegal i Jordan), Latinskoj Americi (Argentina i Kostarika), Aziji (Indija, Indonezija i Kina) i Evropi (Ukrajina i Crna Gora), u okviru BTSF inicijative koja bi trebalo da okupi 500 učesnika iz 86 država.

Zabrinjavajuće: Otporne bakterije uzrokuju 700 hiljada smrtnih slučajeva godišnje

Brojke na globalnom nivou su zabrinjavajuće. Antimikrobna rezistencija je sve veća prijetnja za javno zdravlje, koja uzrokuje i do 700.000 smrtnih slučajeva godišnje širom svijeta što je posljedica infekcija uzrokovanih rezistentnim bakterijama. Većinu antimikrobnih sredstava ne konzumiraju ljudi, već životinje. Stoga je potrebna globalna akcija za implementaciju nacionalnih politika borbe protiv AMR-a, uključujući kontrolu infekcija i AMR programe kako u javnom zdravlju, tako i u veterinarskom sektoru, jer se procjenjuje da se samo polovina antibiotika pravilno koristi.

Odluka o borbi protiv AMR-a je donijeta na na najvišem političkom nivou i mnoge zemlje i međunarodne organizacije usvajaju zajedničku globalnu akciju.

U 2017. godini, Evropska Unija je pokrenula drugi Akcioni plan protiv AMR. Ovaj plan uključuje mjere za jačanje učešća i saradnje sa međunarodnim organizacijama i intenziviranje saradnje sa najugroženijim državama u razvoju, nadograđujući postojeće odnose i olakšavajući dijalog u politici u cilju podizanja svijesti po pitanju AMR-a i iznalaženju najefikasinijih rješenja.

U ovom okviru, Generalni direktorat Evropske komisije za zdravlje i bezbjednost hrane (DG SANTE) organizovao je trodnevnu regionalnu radionicu u Podgorici, na kojoj učestvuje oko 40 predstavnika iz osam država regiona (Albanija, Bosna i Hercegovina, Izrael, Kosovo, Crna Gora, Republika Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska). Učesnici su predstavnici ministarstava zdravlja, poljoprivrede, agencija za bezbjednost hrane.

Cilj je edukacija i saradnja, a sve u cilju podrške strategijama i akcijama za promovisanje pažljive upotrebe antimikrobnih sredstava i nadzora otpornosti u veterinarskom sektoru, sektoru bezbjednosti hrane i zdravstva. Radionica će ojačati angažman i saradnju sa međunarodnim organizacijama i intenzivirati saradnju sa državama učesnicama.

Trening će održati grupa od pet međunarodnih i regionalnih stručnjaka koji će predstaviti prakse primijenjene u državama EU koje mogu poslužiti kao inspiracija i organizovaće grupne aktivnosti sa praktičnim slučajevima.

Naučene lekcije će pomoći državama učesnicama da se suoče sa ovim problemima u svojim državama, od čega će cijeli region imati benefite.

Ostale vijesti iz kategorije