Autor: onogost.me
Foto: Ilustracija
19:22
7.8.2020.

Nepokretni spomenici kulture Crne Gore na internet platformi

Kompanija "Vigoris Ecotech" će imati priliku da prvi put mapira sve kulturno istorijske spomenike Crne Gore na jednom mjestu putem jedinstvene platforme, zahvaljujuci podršci Evropske Unije, Ministarstva nauke i Ministarstva finansija, kroz realizaciju IPA projekta “3D Virtual Heritage.”


Ovaj projekat se realizuje u okviru Kolaborativne Grant šeme za inovativne projektne ideje (Program EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu).

"Zahvaljujući digitalnim tehnologijama građani imaju neviđene mogućnosti za pristup kulturnom materijalu, dok uporedo institucije mogu doprijeti do šire publike, angažovati nove korisnike i razviti kreativne i pristupačne sadržaje za slobodno vrijeme i obrazovanje. Kreiranjem on-line dostupne digitalne baze spomenika kulture stvara se mogućnost lake dostupnosti informacijama, sagledavanju, analiziranju, učenju, upoređivanju i uživanju u digitalnom svijetu nepokretne baštine Crne Gore", navodi se u saopštenju ministarstva nauke.

Projektom se pozivaju zainteresovani, državne institucije, strukovne i profesinalne organizacije, obrazovne institucije, umjetnici, programeri i pojedinci da razmotre načine kako da optimiziraju upotrebu kapaciteta za digitalizaciju, inovirajući svoje prakse što podrazumjeva udruživanje napora za digitalizaciju od strane kulturnih institucija, državnih i lokalnih samouprava, turističkih organizacija i ostalih zaintersovanih koji vide svoje polje djelovanja u digitalizaciji kulturnog nasljeđa, gradeći kompetentnost za digitalizaciju u Crnoj Gori.

"Budi dio digitalizacije crnogorske kulturne baštine. Brendirajmo Crnu Goru kao “digitalnu destinaciju kulture”", poručuje se u saopštenju.

 

Ostale vijesti iz kategorije