Autor: onogost.me
Foto: Ilustracija
17:38
15.3.2019.

Podsticaj saradnje aktera nezavisne kulturne scene

Omladinski kulturni centar Herceg Novi od decembra 2018. sprovodi projekat „Platforma nezavisne kulturne scene- podsticaj saradnji vaninstitucionalnim akterima u kulturi““, koji ima za cilj jačanje nezavisne scene kroz podršku umrežavanja, saradnje, razmjene informacija, znanja i iskustava vaninstitucionalnih aktera kulture. Planirano je da se to ostvari kroz mapiranja scene u opštinama Herceg Novi, Tivat, Budva, Kotor i Nikšić, kao i podsticaj koprodukcijske saradnje aktera nezavisne kulturne scene na istoj teritoriji.


 

"Vjerujući da postoji veliki potencijal u nezavisnoj kulturnoj sceni, ali i potreba da se ona razvija, umrežava i efikasnije djeluje, a kako bi se prepoznala važnost nezavisne scene za razvoj kulture u Boki kotorskoj i na nivou Crne Gore, plan nam je da pokrenemo zajedničku platformu djelovanja vaninstitucionalnih aktera u kulturi", kazali su iz Omladinskog kulturnog centra Herceg Novog.

Oni su istakli da će platforma djelovati sa ciljem osnaživanja kapaciteta organizacija nezavisne kulture, prenosom dobrih praksi i znanja, osnaživanja aktera koji doprinose razvoju nezavisnih, nekomercijalnih produkcija na području šireg regiona Boke kotorske; na stvaranju uslova za kontinuiranu realizaciju partnerskih projekata, između organizacija nezavisne kulture, koje djeluju u Crnoj Gori.

Akteri nezavisne kulturne scene u Herceg Novom prvi put su se 2016.godine objedinili radi razmjene ideja i produkcije kulturnih programa, jačanja kapaciteta organizacija i scene u cjelini, otpočinjanja procesa dijaloga i saradnje sa donosiocima odluka i kulturnim institucijama u gradu, radi poboljšanja uslova za kulturni razvoj, kako aktera scene, tako i publike.

"Želimo da nastavimo priču s kraja 2016. godine, da nastavimo dijalog među vaninstitucionalnim akterima kulture (organizacijama i pojedincima) kako u Herceg Novom, tako i u Kotoru, Tivtu, Budvi i Nikšiću, te Vas pozivamo da svoje ideje za zajedničko djelovanje i saradnju iskažete tako što ćete nam se javiti putem e-maila [email protected] ili na Facebook stranice Omladinski kulturni centar Herceg Novi i N.O.I.S.E - Nezavisni Omladinski Informativni Servis Eclectic", istakli su oni.

Ostale vijesti iz kategorije