Autor: onogost.me
Foto: Privatna arhiva
13:29
15.1.2019.

Raspisan konkurs za realizaciju programa “Razvoj kulture na sjeveru”

U okviru programa “Razvoj kulture na sjeveru”, Ministarstvo kulture u 2019. godini sufinansiraće nove projekte i programe od značaja za ostvarivanje javnog interesa u kulturi u opštinama sa sjevera Crne Gore, kao i programe i projekte iz drugih crnogorskih opština koji će biti realizovani na sjeveru, na osnovu sporazuma o saradnji i razmjeni programa.


Riječ je sjevernim opštinama: Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Petnjica, Plav, Plužine, Pljevlja, Rožaje, Šavnik i Žabljak.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička i pravna lica koja imaju prebivalište u Crnoj Gori, odnosno koja su u Crnoj Gori registrovana za obavljanje djelatnosti kulture, dok fizička lica mogu konkurisati sa projektima koje samostalno realizuju kao svoje autorsko djelo.

Pravo učešća nemaju nevladine organizacije, javne ustanove i drugi subjekti čiji se rad finansira iz budžeta Crne Gore, sredstvima planiranim za kulturu.

„Prijave na konkurs vrednovaće stručna Komisija, prema kriterijumima utvrđenim Zakonom o kulturi, a prilikom izbora projekata i programa za sufinansiranje prednost će imati projekti i programi kojima se doprinosi i podstiče ravnomjeran razvoj kulture i disperzija programa i projekata na cijeloj teritoriji Crne Gore“, navode iz Ministarstva.

Projekti i programi će se sufinansirati najviše do 50 odsto iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njihovu realizaciju.

„Projekti i programi koji su dobili finansijsku podršku iz drugog izvora u Budžetu Crne Gore, neće biti sufinansirani na ovom konkursu, dok će se za podnosioce prijava koji su prethodnih godina koristili sredstva sa konkursa Ministarstva kulture, cijeniti i ispunjenost dosadašnjih ugovorenih obaveza“, dodaju oni.

Prijave na konkurs podnose se zaključno sa 11. februarom ove godine, a sve detalje o konkursu možete naći na sajtu Ministarstva.

Ostale vijesti iz kategorije