Autor: onogost.me
Foto: onogost.me
10:02
17.1.2021.

Izborne liste dostavljaju do 16. februara

Za finansiranje kampanje uoči izbora u Nikšiću, zakazanih za 14. mart, obezbijeđena su sredstva u iznosu 25 odsto tekućeg budžeta, odnosno 48.552 eura, navodi se u Planu kontrole i nadzora za izbornu kampanju u Nikšiću, koji je usvojila Agencija za sprečavanje korupcije.


Od obezbijeđenih sredstava 20 odsto, odnosno 9.710 eura, biće raspodijeljeno u jednakim iznosima političkim subjektima, u roku od osam dana od isteka roka za dostavljanje izbornih lista, a 80 odsto, odnosno 38.842 eura, srazmjerno broju osvojenih mandata, deset dana od kada politički subjekti dostave Agenciji izvještaje.

Cijena mandata, prema podacima Agencije, je 947 eura.

ASK navodi da politički subjekat iz privatnih izvora može prikupljati sredstva za finansiranje troškova izborne kampanje u visini od najviše tridesetostrukog iznosa sredstava koja mu pripadaju na osnovu 20 odsto ukupnih budžetskih sredstava. Taj iznos odrediće Agencija nakon isteka roka za podnošenje izbornih lista.

Kako se navodi u Planu kontrole, liste za izbor odbornika dostavljaju se Opštinskoj izbornoj komisiji u periodu od 20 dana od raspisivanja izbora do 25 dana prije termina izbora, odnosno do 16. februara 2021. godine.

ASK je ukazao na obaveze političkih subjekata u izbornoj kampanji, ali i zabrane. Otvaranje posebnog žiro računa obaveza je najkasnije narednog dana od potvrđivanja izborne liste, a Agencija se obavještava u roku od tri dana od otvaranja računa. Podnošenje izvještaja o medijskom oglašavanju u izbornoj kampanji obavezno je u roku od sedam dana prije izbora. Obavezno je dostavljanje 15-dnevnih izvještaja o prilozima pravnih i fizičkih lica. Privremeni izvještaji o troškovima u kampanji dostavljaju se pet dana prije izbora, a izvještaji o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora za izbornu kampanju 30 dana od održavanja izbora. Posebni žiro računi zatvaraju se 90 dana od objavljivanja konačnih rezultata izbora, a ASK o tome obavještava u roku od tri dana, sa dokazom o zatvaranju.

Zabranjeno je, prema podacima ASK-a, da politička partija stiče udio ili akcije u privrednom društvu. Politički subjekat ne može sticati prihod od promotivne ili komercijalne djelatnosti. Zabranjeno je političkom subjektu primanje materijalne, finansijske pomoći i novčanih priloga od drugih država, privrednih društava i pravnih lica van teritorije Crne Gore, fizičkih lica i preduzetnika koji nemaju biračko pravo u Crnoj Gori, anonimnih darodavaca, javnih ustanova, pravnih lica i privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, sindikata, vjerskih zajednica, NVO, kazina, kladionica i drugih priređivača igara na sreću.

Zabranjeno je licu koje je pravosnažno osuđeno za krivično djelo sa elementima korupcije i organizovanog kriminala da finansira političkog subjekta. Od raspisivanja do održavanja izbora, fizičkom i pravnom licu (od drugih država, privrednih društava i pravnih lica van teritorije Crne Gore, fizičkih lica i preduzetnika koji nemaju biračko pravo u Crnoj Gori, anonimnih darodavaca, javnih ustanova, pravnih lica i privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, sindikata, vjerskih zajednica, NVO, kazina, kladionica i drugih priređivača igara na sreću, te licu koje je pravosnažno osuđeno za krivično djelo sa elementima korupcije i organizovanog kriminala) zabranjeno je vođenje medijskih i javnih kampanja u ime ili za potrebe političkih subjekata.

Fizičko i pravno lice u odnosu na koje je poreski organ pokrenuo postupak prinudne naplate donošenjem zaključka o prinudnoj naplati poreske obaveze, ne može davati priloge. Pravno lice koje u trajanju od tri mjeseca nije izmirilo obaveze prema zaposlenima, ne može davati priloge političkim subjektima.

Izvor: Pobjeda

Ostale vijesti iz kategorije