Autor: onogost.me
Foto: Demokrate
17:48
20.5.2020.

Koprivica: Krivokapić protivzakonito zaradio skoro 34 hiljade eura

Potpredsjednik i poslanik Demokrata Momo Koprivica održao je danas press konferenciju na kojoj je iznio, kako kaže, nove primjere zloupotreba i kršenja zakona od strane DPS funkcionera.


On je problematizovao slučaj Đoka Krivokapića koji je predsjednik Odbora direktora EPCG, od 31. 1. 2017. godine, što je javna funkcija, a od oktobra te godine je i član Odbora direktora Prve banke. 

“Ovaj funkcioner je i jedan od izdašnijih donatora DPS-a, istovremeno pokriva dvije funkcije, od kojih je jedna javna, i ostvaruje finansijske prihode po osnovu obje, što je zabranjeno i kažnjivo po Zakonu o sprečavanju korupcije," smatra Koprivica.

Oni navode da s obzirom na to da je Prva banka, postala pravno lice u kojem država preko državne kompanije ima 19% vlasništva, ovaj Zakon dopušta Krivokapiću da bude član u Odboru direktora Prve banke, ali mu, navodi Koprivica, imperativno zabranjuje da po tom osnovu stiče prihode ili druge naknade.

On se pozvao na Zakon o sprečavanju korupcije (član 12 stav 5), koji izričito zabranjuje da javni funkcioner prima prihod ili drugu naknadu po osnovu članstva u organima upravljanja u drugom pravnom licu. Kazna za ovo ponašanje je propisana članom 103 ovog Zakona, navodi Koprivica.

“Uprkos ovoj jasnoj, nedvosmislenoj i izričitoj zakonskoj zabrani, za vrijeme vršenja javne funkcije, a za koju je aktuelni predsjednik Odbora direktora EPCG, Đoko Krivokapić, u prosjeku mjesečno plaćan 3.285 eura, istovremeno je po osnovu članstva u Odboru direktora Prve banke tokom prethodne tri godine protivzakonito je ostvario ukupno 33.821 eura. Naime, tokom 2017. godine, protivzakonito je ostvario tri mjesečne naknade u ukupnoj visini 4.741 eura, tokom 2018. godine protivzakonito je ostvario 12 mjesečnih naknada u ukupnoj visini 13.905 eura, a tokom 2019. godine protivzakonito je ostvario 12 mjesečnih naknada u ukupnoj visini 15.174 eura," navodi se u saopštenju Demokrata.

Oni navode da su javni funkcioneri DPS-a iz reda DPS-a korisnici velikih mjesečnih bonusa za odrađene poslove.

"Da je to tako govori i činjenica da je Đoko Krivokapić ovako isto protivzakonito dupliranje fotelja i plata činio i tokom 2015. godine u drugim institucijama. Naime, tada je bio i potpredsjednik Opštine Nikšić (i po tom osnovu prihodovao mjesečno 1.182 eura, odnosno ukupno na nivou godine 14.187 eura) i tokom 8 mjeseci, uporedo je bio i član Odbora direktora Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić, i po tom osnovu prihodovao po 239 eura mjesečno, tj. ukupno 1.908 eura, a što je u direktnoj suprotnosti sa Zakonom o sprečavanju korupcije”, istakao je Koprivica.

Koprivica je kazao da iz navedenog jasno proizilazi da je predsjednik Odbora direktora najveće državne kompanije grubo pogazio zakon,  izvukao enormnu finansijsku korist za sebe, nanio štetu ugledu državne kompanije i kompromitovao javnu funkciju, sa koje mora hitno poći.

Naveo je da je Krivokapić funkcioner i donator DPS-a, te je jasno da se "nezakonito stečeni novac upumpava u kasu DPS-a".

"Sad je jasno zašto Vlada i EPCG nijesu prihvatili predlog Demokrata da se, u periodu epidemije, snizi cijena struje za 60% i da se programira olakšana otplata za ugrožena domaćinstva, a nijesu prihvatili jer ne žele da se prazni rezervoar novca namijenjen funkcionerima sa duplim foteljama i duplim platama", navode Demokrate.

Koprivica smatra da ta finansijska primanja javnih funkcionera, ne samo što su nepristojna, nego su i nezakonita.

On je istakao da će Demokrate, kako bi se se do kraja uhvatili u koštac sa ovim bezakonjem, podnijeti prijavu ASK-u i zahtjev za pokretanje postupka, po članu 31 Zakona o sprječavanju korupcije.

“Pravne posledice utvrđivanja ove povrede zakona su brojne. Prvo, sankcije. Drugo, da se proglasi za nesavjesnog javnog funkcionera. Treće, organ vlasti je dužan da preduzme mjere (razrješenje, suspenzija i disciplinske mjere). Četvrto, nemogućnost da razriješeni javni funkcioner u roku od 4 godine vrši bilo kakvu javnu funkciju ili posao državnog službenika. Peto, naknada štete, odnosno da se vrati oteto”, istakao je Koprivica.

On je najavio podnošenje i krivične prijave nadležnom tužiocu, koju su, kako kaže, kompletirali.

 

Ostale vijesti iz kategorije