Autor: onogost.me
Foto: UCG
07:57
20.6.2020.

Bogata baza istraživačkih radova na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje

Na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore u toku je realizacija velikog broja istraživanja i šest aktivnih naučnoistraživačkih projekata, saopštio je prodekan za nauku ovog Fakulteta Kemal Idrizović.


“Istraživanja se, na osnovu organizacione strukture mogu svrstati u istraživanja u okviru međunarodnih projekata, istraživanja u okviru nacionalnih projekata, istraživanja koja sprovode istraživački timovi fakulteta i istraživanja koja sprovode međunarodni timovi, u čijem sastavu se nalaze nastavnici sa našeg fakulteta, pojedinačna istraživanja i istraživanja koja realizuju studenti na osnovnim, master i doktorskim studijama”, pojašnjava prodekan Idrizović.

Naučnoistraživačka aktivnost na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje je takvog obima i intenziteta, ističe on, da su u nju, sa manjim ili većim angažmanom, uključeni svi nastavnici i saradnici, kao i veliki broj studenata fakulteta.

“Broj istraživača je uvijek bio približno jednak, međutim, broj istraživanja je u posljednjoj deceniji izuzetno porastao. Značajno uvećana istraživačka aktivnost je dovela i do povećanja broja publikovanih radova, kao i njihovog kvaliteta i ranga časopisa u kojima se ti radovi objavljuju. Bibliografsko-citatne baze u kojima se nalaze časopisi u kojima istraživači sa našeg fakulteta objavljuju svoje radove su upravo one najprestižnije WoSCC: SCIE, SSCI, ESCI, CPCI; Scopus, kao i veliki broj relevantnih regionalnih i specifičnih baza, iako zbog nacionalnog osjećaja i društvene odgovornosti nijednog trenutka ne zanemarujemo izdavačku aktivnost koja je usmjerena na crnogorski prostor”, kaže Idrizović.

On smatra da je aktivnost po kojoj je Fakultet za sport i fizičko vaspitanje već duže vrijeme prepoznat, van crnogorskih i regionalnih granica, antropometrijski tretman vrhunskih sportista.

Idrizović ističe da je Fakultet najponosniji na činjenicu da izdaju čak tri naučna časopisa, indeksirana u svjetskim bazama.

„Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine indeksiran je u najznačajnijim bibliografsko-citatnim bazama Web of Science i Scopus, Sport Mont kojeg pokriva Scopus baza, kao i Journal of Anthropology of Sport and Physical Education. Sva tri časopisa bilježe permanentan rast uticaja i interesovanje domaćih i međunarodnih istraživača za njih je svakodnevno sve veće“, navodi Idrizović

Pored ova tri časopisa, zaključuje on, fakultet svake godine organizuje međunarodnu naučnu konferenciju, koja okuplja naučnike i eksperte svijeta u oblasti sportskih nauka i medicine, sa 17 godina dugom tradicijom.

 „Svojim kvalitetom organizacije i učešćem eminentnih istraživačkim imena i institucija zavrijedila je izuzetno visoko mjesto na mapi najznačajnjijih konferencija ovog profila u Evropi i svijetu“, smatra Idrizović.   

Ostale vijesti iz kategorije