Opština prodaje dio voznog parka

opstina
Privatna arhiva
  • Autor onogost.me
  • 24.01.2016. u 14:33

Direkcija za imovinu Opštine Nikšić raspisala je Javni poziv za prikupljanje ponuda radi prodaje putničkih motornih vozila koja su u vlasništvu Opštine.

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica.

“Učesnici javnog nadmetanja su dužni da uz prijavu dostave lične podatke za fizičko lice (ime i prezime, adresu stanovanja, matični broj odnosno broj lične karte ili pasoša), a za pravna lica naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata  Poreske uprave za domaća, odnosno dokaz o registraciji nadležnog organa matične države stranog ponuđača za strana lica”, stoji u javnom pozivu.

Učesnici javnog nadmetanja, stoji dalje u pozivu, su dužni da u postupku javnog nadmetanja uplate iznos depozita i to 10% od početne cijene u korist računa SO Nikšić broj 535-1140-54 ili gotovinski na blagajnu Sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo Opštine Nikšić  sa naznakom » učešće na javnom nadmetanju« i da dokaz o uplaćenom depozitu podnesu zajedno sa prijavom u zapečaćenoj koverti.

Prijave po Javnom pozivu podnose se u zapečaćenom omotu Direkciji za imovinu, najkasnije do dana 10.02.2016. godine do 9 časova isključivo na arhivi opštine Nikšić – Građanski biro. Javno otvaranje ponuda, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači biće održano dana 10.02.2016. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama opštine Nikšić, sala broj 1.

Predmet javnog poziva je prikupljanje ponuda radi prodaje  putničkih motornih vozila koja su u vlasništvu opštine Nikšić i među kojima se mogu naći od najskupljeg –  Mahindra tip GOA  5.500.00 eura do najjeftinijeg –  Lada Samara  100.00 eura.

Sva bliža obavještenja i informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti na telefon 040 243 – 732  ili neposredno u prostorijama Direkcije za imovinu –Sektor za imovinsko-pravne, normativne i opšte poslove, ulica  Dragice Pravice bb.

Kontakt osoba u Opštini je Đurđić Milorad, telefon 067 176 946.

Javni poziv u cjelosti može se naći na linku http://niksic.me/javni-pozivi-22-01-16/.  

,,Pričajmo iskreno, bez uvreda, laži i spinovanja.”​

Ovaj razgovor se vodi prema Onogoštovim pravilima. Molimo, pročitajte pravila prije ulaska u diskusiju.

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Povezani članci

Od početka godine 11 kupovina preko interneta završilo se prijavom Tržišnoj inspekciji. Nepravilnosti su se odnosile na reklamacije sata, parfema, šminke, garderobe, česme, mašinice za brijanje i drugog, a kupci su tvrdili da dobijeni proizvod nije isti kao sa fotografije.
Pojedini trgovački lanci ograničiće kupovinu proizvoda po minimalnim cijenama u okviru akcije “Stop inflaciji” samo ukoliko bude očigledne zloupotrebe, potvrđeno je Portalu RTCG. Iz kompanije "Voli" naglašavaju da se ograničenje može desiti ukoliko se kupuju enormne količine proizvoda, dok sa druge strane u lancima "Idea" trenutno ne pominju ograničenja.