Opština prodaje dio voznog parka

opstina
Privatna arhiva
  • Autor onogost.me
  • 24.01.2016. u 14:33

Direkcija za imovinu Opštine Nikšić raspisala je Javni poziv za prikupljanje ponuda radi prodaje putničkih motornih vozila koja su u vlasništvu Opštine.

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica.

“Učesnici javnog nadmetanja su dužni da uz prijavu dostave lične podatke za fizičko lice (ime i prezime, adresu stanovanja, matični broj odnosno broj lične karte ili pasoša), a za pravna lica naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata  Poreske uprave za domaća, odnosno dokaz o registraciji nadležnog organa matične države stranog ponuđača za strana lica”, stoji u javnom pozivu.

Učesnici javnog nadmetanja, stoji dalje u pozivu, su dužni da u postupku javnog nadmetanja uplate iznos depozita i to 10% od početne cijene u korist računa SO Nikšić broj 535-1140-54 ili gotovinski na blagajnu Sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo Opštine Nikšić  sa naznakom » učešće na javnom nadmetanju« i da dokaz o uplaćenom depozitu podnesu zajedno sa prijavom u zapečaćenoj koverti.

Prijave po Javnom pozivu podnose se u zapečaćenom omotu Direkciji za imovinu, najkasnije do dana 10.02.2016. godine do 9 časova isključivo na arhivi opštine Nikšić – Građanski biro. Javno otvaranje ponuda, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači biće održano dana 10.02.2016. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama opštine Nikšić, sala broj 1.

Predmet javnog poziva je prikupljanje ponuda radi prodaje  putničkih motornih vozila koja su u vlasništvu opštine Nikšić i među kojima se mogu naći od najskupljeg –  Mahindra tip GOA  5.500.00 eura do najjeftinijeg –  Lada Samara  100.00 eura.

Sva bliža obavještenja i informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti na telefon 040 243 – 732  ili neposredno u prostorijama Direkcije za imovinu –Sektor za imovinsko-pravne, normativne i opšte poslove, ulica  Dragice Pravice bb.

Kontakt osoba u Opštini je Đurđić Milorad, telefon 067 176 946.

Javni poziv u cjelosti može se naći na linku http://niksic.me/javni-pozivi-22-01-16/.  

,,Pričajmo iskreno, bez uvreda, laži i spinovanja.”​

Ovaj razgovor se vodi prema Onogoštovim pravilima. Molimo, pročitajte pravila prije ulaska u diskusiju.

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Povezani članci

Državne kompanije, Rudnik uglja i Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) već više od pola godine kriju većinu podataka o broju ljudi koje su zaposlili, a ta praksa se nastavila i nakon raspisivanja lokalnih izbora, saopšteno je iz Mreže za afirmaciju NVO sektora (MANS).
Skupština akcionara Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) na sjednici koja je zakazana za 3. oktobar odlučivaće o kupovini imovine nikšićke Željezare, saoštio je za Portal RTCG predsjednik Odbora direktora EPCG Milutin Đukanović.
Nekada profitabilno državno preduzeće, Elektroprivreda Crne Gore, koje je ove godine ušlo u zonu poslovnog gubitka, Vlada Crne Gore pomaze kupovinom akcija u veoma nejasnim okolnostima, saopštili su iz Centra za ekonomske i evropske studije (CEES).