Projekat 1000+: Za kredit od 30.000 mjesečna rata 171 euro

nekretnine-640x330_0
bankar.me
  • Autor onogost.me
  • 14.02.2016. u 08:38

Građani će u drugoj fazi projekta 1000+, koji treba da riješi stambene potrebe za oko 500 domaćinstava, imati niz prednosti, a ključna je fiksna kamatna stopa od 3,99 odsto, što je za dva odsto manje od najniže tržišne kamatne stope.

” Učešće je pet odsto vrijednosti kredita u odnosu na 20 odsto učešća koje banke inače traže, obrada kredita u ovom projektu iznosi 0,5 odsto, dok je obrada tržišnih kredita 1 do 1,5 odsto od vrijednosti kredita”, objašnjava za Pobjedu direktor Direktorata za razvoj stanovanja u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Marko Čanović.

Kako ističe, notarske tarife u ovom projektu će biti 50 odsto jeftinije, a očekujeu se i značajno povoljnije ponude od osiguravajućih kuća za premije osiguranja života i imovine.

“Prednosti ovog projekta su višestruke: bolja šansa za rješenje stambenog pitanja za domaćinstva koja ispunjavaju uslove kroz program dodjele dugoročnih hipotekarnih kredita sa značajnim socijalnim efektima. S druge strane, projekat nudi podsticaj građevinskom i bankarskom sektoru sa ciljem povećanja ekonomske aktivnosti na tržištu nepokretnosti, sa posebnim naglaskom na podsticanje građenja stambenih objekata u skladu sa kriterijumima zaštite životne sredine i ekološkim standardima gradnje”, kazao je Čanović.

U okviru nastavka projekta 1000+ , između ostalih, definisana je posebna ciljna grupa, mladi bračni parovi do 35 godina starosti.

“Za kredit od 30.000, uz učešće od 1.500 eura sa rokom otplate od 240 mjeseci mjesečni anuitet iznosi 171,47 eura. Za kredit od 40.000 eura anuitet je 228,62 eura, za 50.000, odnosno 60.000, mjesečni anuiteti su 285,79 odnosno 342,93”, eura kazao je Čanović.

Uslovi

“Imajući u vidu da u prethodnom projektu mladi ljudi, odnosno mladi bračni parovi nijesu posebno identifikovani kao ključna ciljna grupa, u okviru aktuelnog projekta smo, kao vrlo značajnu, definisali upravo tu grupu budućih korisnika stambenih kredita pod povoljnim uslovima. Naime, članom 5 odluke o kriterijumima i postupku dodjele dugoročnih kredita fizičkim licima radi obezbjeđenja stambenih objekata za socijalno stanovanje definisane su ciljne grupe kojima će se dodijeliti dugoročni krediti pod povoljnim uslovima. Odnosno, 30 odsto od ukupnih kredita namijenjeno je bračnim supružnicima kod kojih oba imaju do 35 godina života”, kazao je Čanović.

Ukoliko mladi bračni par, kako objašnjava, udružuje sredstva radi dobijanja dugoročnog kredita, odnosno korisnik kredita do 600 eura, a drugi punoljetni član domaćinstva do 420 eura, sa iznosom od 1.020 eura mogu adekvatno i bez velikih mjesečnih opterećenja riješiti stambeno pitanje.

“U pripremi projekta održali smo niz sastanaka na kojima smo definisali ograničenja tokom prethodnog projekta. U periodu između prethodnog i ovog projekta, u julu 2013. godine usvojen je Zakon o socijalnom stanovanju kojim je socijalno stanovanje definisano kao društveno stanovanje za sve one koji ne mogu kupiti stan po tržišnim uslovima. Uslovi za učešće u nastavku projekta 1000+ definisani u skladu sa ovim zakonom i u konsultacijama sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope”, istakao je Čanović.

Prednosti u odnosu na prethodni projekat, dodaje on, ima puno, a jedna je i povoljnija kamatna stopa od 3,99 odsto koja je niža za jedan odsto u odnosu na kamatnu stopu u prethodnom projektu.

“Takođe, u ranijem projektu su neto primanja bila ograničena, što je bio uslov CEB-a usljed nedostatka regulative u oblasti socijalnog stanovanja. Naime, za podnosioca zahtjeva primanja su bila ograničena do 500 eura, za drugog punoljetnog člana domaćinstva do 250, a za svako maloljetno dijete do 150 eura. U ovom projektu visina tih primanja je povećana, odnosno iznosi 600 eura za podnosioca zahtjeva, 420 za drugog punoljetnog člana domaćinstva i 300 eura za svakog maloljetnog člana”; objasnio je Čanović.

Prednost je i to, kako ističe sagovornik, što je u prošlom projektu Vlada subvencionirala kamatnu stopu svim odabranim porodičnim domaćinstvima za cijenu od 900 eura po metru kvadratnom, dok su ostatak sredstava obezbjeđivali građani.

“Sada Vlada subvencioniše kamatnu stopu za cijenu objekta do 1.089 eura po metru kvadratnom”, kazao je Čanović.

Uslovi za dodjelu dugoročnih kredita u skladu sa odlukom su da je korisnik crnogorski državljanin koji rješava stambeno pitanje u mjestu prebivališta, kao i da korisnik i član porodičnog domaćinstva nemaju u svojini ili susvojini više od jedne trećine ukupne površine stambenog objekta u Crnoj Gori u posljednje tri godine od dana podnošenja zahtjeva za kredit.

“Međutim, bez obzira na prethodno navedenu podjelu, u ostvarivanju prava na rješavanje stambene potrebe dodjelom dugoročnog kredita za kupovinu individualnog stambenog objekta imaju samohrani roditelji, odnosno staratelji, lica sa invaliditetom, porodična domaćinstva čiji je član lice sa invaliditetom, porodična domaćinstva sa djecom sa smetnjama u razvoju, mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja i žrtve nasilja u porodici”, kazao je Čanović.

On poručuje svim građanima da je od 5. februara u funkciji vebsajt www.1000plus.me, a tokom naredne sedmice u funkciji će biti kol centar 19915, posredstvom kojih građani mogu dobiti sve informacije.

 

,,Pričajmo iskreno, bez uvreda, laži i spinovanja.”​

Ovaj razgovor se vodi prema Onogoštovim pravilima. Molimo, pročitajte pravila prije ulaska u diskusiju.

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Povezani članci

Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) od početka godine do juče obratilo se 570 korisnica nadoknada po osnovu rođenja troje i više djece, a koje su tražile obustavu tog prava i prelazak na penzije.
Do sada su donijete dvije prvostepene presude Privrednog suda po kojim država mora koncesionarima za male hidroelektrane da isplati ukupno oko miliona eura odštete. Riječ je o presudama u samo dva spora od ukupno devet koliko su koncesionari pokrenuli jer je Vlada nekadašnjeg premijera Zdravka Krivokapića jednostano raskinula ugovore sa njima.
Cijene univerzalnih poštanskih usluga od 1. januara naredne godine biće veće od 20 centi do 2,20 eura unutar Crne Gore, a do 12,25 eura u međunarodnom poštanskom saobraćaju, saopšteno je iz Pošte Crne Gore.