Za razvoj poljoprivredne proizvodnje u opštini Nikšić 60.000 eura

onogost.me
 • Autor onogost.me
 • 14.04.2023. u 08:47
Skupština opštine Nikšić na sjednici koja će se održati 27. aprila odlučivaće o Programu podsticajnih mjera za razvoj poljoprivredne proizvodnje u opštini Nikšić za 2023. godinu.

Budžetom za 2023. godinu su za ove namjene planirana sredstva u ukupnom iznosu od 60.000 eura.

Realizaciju ovog programa će sprovoditi Sekretarijat za finansije, razvoj i preduzetništvo.

U 2023. godini podsticajne mjere – subvencije za razvoj poljoprivredne proizvodnje će se dodjeljivati za:

 

 

Naziv podsticajne mjerePlanirani iznos u €
1.Podrška za nabavku sjemenskog i sadnog materijala povrtarskih kultura (crni luk, bijeli luk, pasulj, grašak, mrkva)10.000,00

 

2.Podizanje novih ili obnavljanje postojećih (krčenje i podizanje) višegodišnjih zasada voćaka i vinove loze  10.000,00
3.Podrška za preradu mlijeka na malim poljoprivrednim gazdinstvima i malim proizvođačima mlijeka7.000,00
4.Organizovanje sajma lokalnih proizvoda  – pijačnih dana3.000,00
5.Podrška poljoprivrednim gazdinstvima u prodaji sopstvenih proizvoda, preko plaćanja zakupa tezgi na gradskoj pijaci          30.000,00
 Ukupno60.000,00

„Raspodjela sredstva vrši se na osnovu javnog poziva koji raspisuje Sekretarijat i objavljuje na internet stranici Opštine i putem lokalnog javnog emitera. O ostvarivanju prava na podsticaje odlučuje Sekretarijat“, navodi se u Odluci.

Podrška korisnicima Programa izvršavaće se po dinamici utvrđenoj budžetskim planom potrošnje za 2023. godinu, koji odobrava Sekretarijat, a najkasnije do kraja kalendarske godine.

„Sekretarijat zadržava pravo provjere realnosti i osnovanosti prikazanih troškova i tačnosti/ podudarnosti informacija unijetih u zahtjev i stanja na terenu. Podnosilac zahtjeva u postupku ostvarivanja prava na podršku odgovara za tačnost priloženih podataka i dokumentacije, shodno zakonu.

Nepotpun i neblagovremeno predat zahtjev neće se razmatrati“, dodaje se u Odluci.

Program, po pravilu, važi do kraja kalendarske godine za koju se odnosi.

Sekretarijat može, prije isteka kalendarske godine, u slučaju utroška budžetom planiranih sredstava, rješenjem zatvoriti pojedinačne mjere Programa za tu kalendarsku godinu.

U cilju kontrole namjenskog trošenja sredstava i opravdanosti zahtjeva, Sekretarijat će vršiti provjeru na terenu.

“Jedan korisnik ne može dva ili vise puta konkurisati po osnovu iste mjere ovog Programa , u vremenskom period za koji se isti odnosi. Jedan korisnik može konkurisati najviše za jednu mjeru iz Programa , u period na koji se isti odnosi.“, navodi se u Odluci.

Program_podsticajnih_mjera_za_poljoprivredu_u_Opstini_Niksic_za_2023_08ca365f48

  ,,Pričajmo iskreno, bez uvreda, laži i spinovanja.”​

  Ovaj razgovor se vodi prema Onogoštovim pravilima. Molimo, pročitajte pravila prije ulaska u diskusiju.

  Ostavi komentar

  Vaša email adresa neće biti objavljivana.

  Povezani članci

  Crna Gora ima izuzetne potencijale za proizvodnju električne energije zasnovane na principu fotonaponskog efekta, zbog čega je Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) pokrenula projekat Solari 5000+, kojim se, osim individualnih objekata fizičkih i pravnih lica, planira ugradnja sistema u stambenim zgradama spratnosti do četiri sprata.