Nikšić Vrijeme
0.8°C Malo oblačno

“Novinarstvo donosi rezultat - utiče na vašu zajednicu ili društvo na najprogresivniji način”

Inspekcija kaznila direktoricu nikšićke bolnice zbog rada kod privatnika, Milatović Perović se brani propustom pravne službe

 • Autor onogost.me
 • 12.06.2024. u 08:05
Direktorica Opšte bolnice Nikšić Dušanka Milatović-Perović kažnjena je novčano 250 eura nakon što je Zdravstveno-sanitarna inspekcija utvrdila da nije produžila dozvolu za dopunski rad, koji je obavljala u privatnoj zdravstvenoj ustanovi (PZU).

Milatović Perović u odgovoru za Portal Onogošt objašnjava da je do propusta, koji je rezultirao kaznom od strane Zdravstveno-sanitarne inspekcije, došlo zbog namjernog nemara zaposlene u pravnoj službi Opšte bolnice, ali i propusta Ordinacije ''Balans'' u kojoj je angažovana van radnog vremena.

''U Opštoj bolnici je radila pravnica koja je bila zamjenik direktora za pravna pitanja. Smijenjena je sa tog radnog mjesta zbog raznih nepravilnosti i od tada pokušava na sve moguće načine da napravi problem. Svakodnevno imamo najrazličitije inspekcije, ali jedini propusti su oni koje je ona uradila za vrijeme svog rada. Tako je i u ovom slučaju. Saglasnost za dopunski rad važi šest mjeseci. Potom se produžava što je u njenoj nadležnosti i nadležnosti administrativnog radnika ordinacije ''Balans''. Iz ''Balansa'' su previdjeli datum, a potom se  izvinili zbog neprijatnosti. Međutim, “naša“ pravnica  je to namjerno uradila i onda prijavila Inspekciji. Kazna je plaćena istog dana i obnovljena dozvola za dopunski rad'', kategorična je direktorica Opšte bolnice, insistirajući da se radi isključivo o neblagovremenom produženju saglasnosti nakon čega je izrečena novčana kazna.

Nedavno je Opštinski odbor Demokratske partije socijalista u Nikšiću zatražio smjenu direktorice Opšte bolnice Nikšić Dušanke Milatović-Perović obrazlažući taj zahtjev njenim, kako su rekli, protivzakonitim obavljanjem dopunskog rada.

''Nije tačno da sam nezakonito radila tokom radnog vremena, kako piše u saopštenju. Ja u ''Balansu'' radim van radnog vremena, za to imam odobrenje od Agencije za sprečavanje korupcije'', rekla je ona za naš Portal.

''Inspekcija je vršila više kontrola, naravno, po prijavi osobe, koju sam navela. Ali, u mom slučaju nije bilo ništa neregularno, baš ništa, na njenu veliku žalost. Sve je čisto potpuno i po zakonu'', navela je ona i napomenula da je sva dokumentacija po istoj prijavi slata nadležnim organima.

Inspekcija pronašla dvije nepravilnosti vezano za dopunski rad

Kontrolu rada medicinskih radnika u Privatnim zadravstvenim ustanovama (PZU) obavlja Zdravstveno-sanitarna inspekcija, čiji zadatak je da provjerava rad po raznim osnovama. Tokom prošle i tokom ove godine zaključno sa 20. majom, u javnim zdravstvenim ustanovama u Nikšiću zabilježila je dvije nepravilnosti koje se odnose na dopunski rad.

''U toku 2023. godine, zdravstveni inspektori su konstatovali jednu nepravilnost kada je u pitanju dopunski rad. Zdravstveni radnik JZU OB Nikšić obavljao je dopunski rad u privatnoj zdravstvenoj ustanovi “Balans” u suprotnosti sa zakonom, na osnovu čega je, u skladu sa zakonom, izdat prekršajni nalog u iznosu od 250 eura. U 2024. godini, do sada, takođe je konstatovana jedna nepravilnost u JZU OB Nikšić koja se odnosi na obavljanje dopunskog rada zdravstvenog radnika u Prvoj srednjoj stručnoj školi u toku novembra i decembra 2023. godine, bez saglasnosti o dopunskom radu direktora matične ustanove, pri čemu je izdat prekršajni nalog u iznosu od 250 eura'', stoji u odgovoru Uprave za inspekcijske poslove na naša pitanja, u kojem se i naglašava da su u oba slučaja otklonjene nepravilnosti.

Shodno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik, zaposlen sa punim radnim vremenom u zdravstvenoj ustanovi čiji je osnivač država, odnosno Opština, ne može da obavlja dopunski rad.

Izuzetno od toga, zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik, zaposlen sa punim radnim vremenom u zdravstvenoj ustanovi čiji je osnivač država može, uz pisanu saglasnost direktora, da zaključi ugovor za obavljanje dopunskog rada u toj ili drugoj zdravstvenoj ustanovi ili drugom pravnom licu, srednjoj školi zdravstvenog usmjerenja, kao i sa drugim, osim sa ugostiteljskim objektom koji obavlja zdravstvenu djelatnost, u ukupnom trajanju do jedne polovine punog radnog vremena.

''Ukoliko tokom inspekcijske kontrole inspektor utvrdi da zdravstveni radnik obavlja dopunski rad u kontrolisanoj ustanovi bez saglasnosti direktora matične ustanove za dopunski rad, inspektor će u skladu sa zakonom izreći novčanu kaznu u iznosu od 250 eura. Takođe, inspektor će rješenjem zabraniti obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika u kontrolisanoj ustanovi, dok ne dobiju saglasnost direktora matične ustanove'', objasnili su iz Uprave za inspekcijske poslove.

Shodno odredbama Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, propisano je da zahtjev za izdavanje saglasnosti za obavljanje dopunskog rada, koji zdravstveni radnik podnosi direktoru zdravstvene ustanove u kojoj je stalno zaposlen, između ostalog sadrži izjavu o preciziranju vremena u kojem će da obavlja dopunski rad.

''Inspekcijskim nadzorom u JU Opštoj bolnici Nikšić na osnovu uvida u medicinsku dokumentaciju za pacijente je utvrđeno, da je jedno od zaposlenih lica rad kao doktor medicine u ovoj ustanovi obavljalo za vrijeme radnog vremena direktora. Za utvrđenu nepravilnost donešeno je rješenje o otklanjanju nepravilnosti, kojim je tom licu naloženo da konstatovanu nepravilnost otkloni, na način da dopunski rad kao doktor medicine obavlja van redovnog radnog vremena direktora. Kontrolnim inspekcijskim nadzorom konstatovano je da je imenovano lice postupilo po rješenju'', navodi se u odgovoru Uprave za inspekcijske poslove.

Direktorica Opšte bolnice ovim povodom nam je rekla da nikakva kazna nije izrečena tim povodom, te da je nije ni mogla platiti.

''Radila sam isključivo dopunski kao ljekar nakon 15 časova. Tim povodom nije izrečena nikakva kazna.'', kaže Milatović-Perović i dodaje da su se iz Inspekcije uvjerili na osnovu papira da su satnice potpisanih dokumenata nakon 15 časova.

''Zdravstveni radnik dužan je da, dopunski rad obavlja van redovnog radnog vremena. Shodno odredbi pomenutog Pravilnika, saglasnost za obavljanje dopunskog rada izdaje se na period od šest mjeseci. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti nije propisano da direktor zdravstvene ustanove ne može da obavlja dopunski rad u istoj'', preciziraju iz Uprave za inspekcijske poslove.

Tokom 2023. godine obavljeno je 16 kontrola, a tokom ove godine zaključno sa datumom 20. maj bilo je 12 kontrola, koje je izvršila Zdravstveno-sanitarna inspekcija.

Visok procenat Nikšićana koji se liječe u PZU

Kako su pokazali rezultati našeg istraživanja „Javno zdravstvo – vizitkarta za liječenje kod privatnika?“, 54,55 odsto učesnika ankete navelo je da se liječi privatno, dok preostlih 45,45% ispitanika koristi isključivo usluge javnog zdravstva.

Ubjedljivo najviše ispitanika koji se liječe privatno, navelo je kao osnovni razlog bržu i efikasniju zdravstvenu uslugu.

Ono što je anketa, koju je popunilo 198 građana, otkrila jeste i da građani kod privatnika idu upravo po preporuci ljekara i medicinskog osoblja iz javnih ustanova.

Da ne mali broj nikšićkih ljekara i drugog osoblja dopunski radi u privatnim zdravstvenim ustanovama pokazuje podatak da je čak 50,47 odsto onih koji su učestvovali u anketi reklo da su u PZU dobili usluge od ljekara koji rade i u javnom zdravstvu. Takođe, 44,86 navelo je da ih u privatnoj zdravstvenoj ustanovi nije dočekao ljekar iz državne ustanove.

Ono što bi trebalo da je besplatno, građane košta često i papreno, pa preko polovine anketiranih (55,14)  navodi da je platilo određenu uslugu od 50 do 100 eura, do 50 eura 26,17 %, od 100 do 200 eura 10,28% i preko 200 eura 8,41 % odsto ispitanika.

Ipak, samo 7,48 odsto građana koji su učestvovali u ovom istraživanju dalo je dozvolu da ih kontaktiramo u vezi njihovih iskustava, koja smo ocijenili kao negativna u odnosu na temu koju obrađujemo. 92,52 odsto nije bilo spremno da o svojim iskustvima priča za naš Portal.

Ćutanje mnogo kaže, kaže jedan citat. I, najbolje govori kada su u pitanju negativne pojave u društvu.

Često smo tokom istraživanja čuli od građana Nikšića da su bili prinuđeni da zdravstvenu uslugu potraže u privatnim zdravstvenim ustanovama (PZU) u svom gradu ili van. Privatne zdravstvene ustanove svuda u svijetu rade po zakonima države u kojoj obavljaju svoju djelatnost. Ponegdje su i integrisane u sistem zdravstvene zaštite, što nije slučaj u Crnoj Gori. Ipak, česta pojava je ''preplitanje kadra'', koje pacijentima pruža utisak da ih ljekari i zdravstveni radnici kvalitetnije, brže i adekvatnije liječe u privatnim zdravstvenim ustanovama nego u javnom zdravstvu, za čije finansiranje izdvajaju sredstva tokom radnog vijeka.

Liste čekanja „tjeraju“ pacijente kod privatnika

Važno je reći da rad ljekara i ostalog medicinskog osoblja u privatnim zdravstvenim ustanovama, nakon što završe posao kod svojih matičnih ''državnih'' poslodavaca, nije zabranjen, već regulisan pravilima, iako je proteklih godina predlagano da se zbog potencijalnih zloupotreba sa elementima korupcije, medicinarima zakonski zabrani dopunski rad u PZU.

Po trenutnim kriterijumima ljekari mogu raditi dopunski i u državnim i u privatnim ustanovama, na osnovu pisane izjave direktora matične ustanove u kojoj su zasnovali radni odnos, a sve to reguliše Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Pružanje zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite, direktor zdravstvene ustanove prati preko indikatora za preventivne usluge i kurativne usluge kod doktora u ordinaciji. Preventivne usluge obuhvataju: broj preventivnih pregleda u ordinaciji; broj preventivnih pregleda u savjetovalištu; broj ostalih ciljanih pregleda (skrininzi i sl.). Za kurativne usluge kod doktora u ordinaciji razmatra se: broj prvih i ponovnih pregleda pruženih osiguranim licima i njihovog međusobnog odnosa; broj ostalih usluga; doprinos na radu.

Pružanje zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite direktor zdravstvene ustanove prati preko indikatora. U ambulantnoj djelatnosti to su: broj prvih pregleda; dužine čekanja za prvi specijalistički pregled (do i preko 30 dana); broj ponovnih pregleda; broj ostalih usluga. U stacionarima to su: broj ispisanih bolesnika; broj i vrste zdravstvene usluge, po složenosti usluge; broj bolničkih dana; lista čekanja.

Dakle, u redu je etički i po pravilima raditi dopunski, ako se ispunjavaju radni zadaci u zdravstvenoj ustanovi zaposlenja. To znači da su ''famozne'' liste čekanja razumne i prihvatljive. Ali, baš tu je ključ priče. Redovno će Vas u privatnoj ustanovi dočekati ljekar kod koga su ogromne liste čekanja u državnoj bolnici, domu zdravlja, klinici, specijalnoj bolnici... I, zdravstvena usluga koju su pacijenti plaćali tokom svog radnog vijeka kao osiguranici zdravstvenog sistema, biće ponovo naplaćena, po cijeni koja često nije pristupačna velikom broju građana.

Brezovik i Dom zdravlja bez listi čekanja, u Opštoj bolnici kolaps na pojedinim odjeljenjima

Iz Specijalne bolnice za plućne bolesti ''Dr Jovan Bulajić'' saopštili su nam da u toj zdravstvenoj ustanovi rade 23 ljekara, a medicinsko osoblje čine 82 radnika.

Među njima, tri su zdravstvena radnika i zdravstvena saradnika koja obavljaju dopunski rad u matičnoj ustanovi, dok 11 njih radi dopunski u privatnim zdravstvenim ustanovama.

''Plaćena satnica dopunskog rada u javnoj zdravstvenoj ustanovi za ljekara specijalistu je 13,75 eura neto'', naveli su u odgovoru iz Specijalne bolnice za plućne bolesti.

Među onima koji djelatnost obavljaju i van zvaničnog radnog vremena tri su pozicije, koje su određene sistematizacijom radnih mjesta u ustanovi.

''Stručna sprema tj. pozicija zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, koji obavljaju posao dopunski je VSS doktor medicine, ljekar specijalista, VSS  – zdravstveni tehničar sa visokom stručnom spremom'', rekli su nam na pitanje o pozicijama koje zauzimaju zaposleni koji rade dopunski.

U toj specijalnoj bolnici, kratko su nam odgovorili, nema lista čekanja.

Kada je u pitanju Dom zdravlja, mnogo je više zaposlenih, pa i onih koji rade dopunski, bilo u matičnoj ustanovi ili privatno.

''Trenutno je u Domu zdravlja Nikšić angažovano 59 ljekara i 162 drugog medicinskog osoblja. Pet ljekara iz naše ustanove obavlja dopunski rad u našoj ustanovi, dok 12 ljekara/zdravstvenih radnika iz naše ustanove ima saglasnost za rad u drugoj zdravstvenoj ustanovi'', naveli su iz Doma zdravlja.

Ustanova vodi evidenciju ljekara i drugih zaposlenih koji obavljaju dopunski rad i nju čine, stoji dalje u odgovoru, doktori medicine i doktori specijalisti.

''U našoj ustanovi ne postoje liste čekanja'', kazali su nam oni.

Kada je u pitanju Opšta bolnica Nikšić, u njoj je zaposleno 80 ljekara i 286 medicinskih sestara i tehničara.

''U ovoj ustanovi dopunski rade dva ljekara, a u privatnim zdravstvenim ustanovama radi 15 ljekara. Postoji spisak svih ljekara koji rade privatno'', rekli su nam iz Opšte bolnice i dodali da u toj ustanovi rade ljekari specijalisti, subspecijalisti i ljekari na specijalizaciji.

Liste čekanja u nikšićkoj bolnici su česta pojava na mnogim ambulantama i kabinetima.

Ipak, prema dostavljenom izvještaju, lista čekanja nema na RTG dijagnostici, Ambulanti infektologije, Ambulanti hepatologije, kabinetima za kolonoskopiju i gastroskopiju gdje se pozivaju pacijenti, Ambulanti opšte hirugije, Kabinetu za vidno polje, Ambulanti psihijatrije, Ambulanti fizikalne medicine i Ambulanti ginekologije.

Za snimanje ultrazvukom prvi slobodan termin je 21. jun, sa naznakom da se ''svakodnevno oslobađaju termini/vanredna ambulanta'', za ''MSCT'' to je 15. jul sa naznakom da je 8. juna vanredni termin, u Kabinetu za dopler krvnih sudova 30. jul, u Ambulanti kardiologije 6. jun, u Ambulanti endokrinologije 8. jun, u Ambulanti interne medicine 3. jun, u Kabinetu za holter EKG-a 1. avgust jer su holteri, kako je naznačeno ''bili u kvaru'', u Kabinetu za eho srca 25. jul, u Ambulanti neurologije 26. jun, Ambulanti oftalmologa 23. jul (kontrolni pregledi specijaliste, svakodnevno se oslobađaju termini).

Dakle, najduže liste čekanja su za snimanje doplera krvnih sudova, u Kabinetu za holter EKG-a, u Kabinetu za eho srca i Ambulanti oftalmologa.

Povodom lista čekanja u Opštoj bolnici, direktorica ove ustanove kaže da su one ''najmanje od kada postoje'', a da ih na više odjeljenja uopšte i nema.

''Tamo gdje je nesrazmjera između enormno velikog broja pacijenata i malog broja ljekara, organizuju se poslepodnevne ambulante - kardiolog, endokrinolog, ortoped, fizikalna medicina, radiologija, pored dežurnh službi. Takođe, pacijenti budu pozivani od strane glavnih sestara na preglede puno ranije od zakazanog termina'', ističe ona i dodaje da je sa svim upoznata delegacija Ministarstva zdravlja i Vlade Crne Gore prilikom posjete 16. februara ove godine kada su, prema njenim riječima, dobili i javne pohvale.

Napomenula je da se u Kliničkom centru na sve preglede čeka više od pola godine, pa nikšićka bolnica u posljednje vrijeme prima pacijente iz Podgorice i cijele Crne Gore.

''Dakle, u eri velikog deficita ljekara, mi smo uspjeli primiti nove kadrove, edukovati postojeće i puno većim radom od naše norme uraditi ovo sto šmo uradili. Sada imamo situaciju da građani Podgorice i cijele Crne Gore dolaze u Nikšić na preglede, kao i na oftalmološke operacije. Takođe, zakazuju radiološke preglede ovdje, jer se jedino u našoj ustanovi dopleri i skeneri ne čekaju ni mjesec dana, što je za druge bolnica nemoguća misija. Maligni bolesnici ne čekaju uopšte'', rekla nam je ona.

Satnica dopunskog rada ljekara u ovoj zdravstvenoj ustanovi je plaćena oko 10 eura, naveli su iz Opšte bolnice.

Doktorice nema u bolnici tokom praznika, jer radi u privatnoj ustanovi

O tome kako su se liječili na relaciji privatno –javno zdravstvo za Portal Onogošt pristalo je, iako anonimno, da govori tek nekoliko pacijenata čija su imena poznata našoj redakciji. Da je ćutanje masovna pojava kada govorimo o nedopustivim praksama i odnosima javnog i privatnog zdravstva, najbolji primjer je priča Nikšićanke koja je došla na jedno od odjeljenja Opšte bolnice zbog zdravstvenog problema. Ona nije željela da priča za naš Portal detaljno o situaciji u kojoj se našla, ali nam je rekla da je tokom jednog prazničnog perioda došla u Opštu bolnicu radi dobijanja pregleda, ali nije zatekla ljekara – specijalistu, koji radi na tom odjeljenju.

Zbog velikih bolova, uputila se potom u jednu privatnu polikliniku u gradu, gdje je dočekala doktorica, koja je zaposlena na pomenutom odjeljenju Opšte bolnice i koja je, zaključuje, očigledno odlučila da je bolje da praznične dane iskoristi za rad u privatoj poliklinici, nego na svom radnom mjestu.

Uslugu pregleda u privatnoj poliklinici, pacijentkinja je uredno platila, jer je u državnoj ustanovi nije mogla dobiti. Za ovaj tekst nije željela da kaže više, sumnjajući, kako je naglasila, da će se stvoriti negativan publicitet.

''Natjerani'' da plaćaju zdravstvene usluge zbog loše snabdjevenosti

Pacijentkinja iz Nikšića često je u zdravstvenim ustanovama zbog članova porodice i kaže da joj je dobro poznato kako funkcioniše zdravstveni sistem. Kada se sama požalila na bolove u kičmi i nozi, zakazano joj je rendgensko snimanje, ali tek u drugoj polovini godine. Odlučila se da to uradi privatno, i tada je naišla na neobičan primjer.

''Čeka se baš dugo. Otišla sam privatno da snimim, jer je zakazani termin bio za sedam-osam mjeseci. A, onda mi je doktorica, koja je radila privatno u pomenutoj poliklinici, rekla 'nemoj da bacaš pare, dođi u bolnicu da snimimo na skeneru, žao mi je da se trošite'. Skener je pokazao da imam diskus'', rekla nam je ona i objasnila da je do potrebnog snimka došla nakon svega 15 dana.

Pregled u privatnoj klinici je platila nakon što je bila odustala od liječenja u državnoj bolnici, ali ne i pomenuto naknadno snimanje.

Kako kaže iz svog iskustva, poseban problem predstavljaju holteri za mjerenje rada srca, od kojih nijedan ne radi u dužem vremenskom periodu.

''To nije jedan aparat, već više. Kažu da ne znaju kad će proraditi, i dodaju 'najbolje privatno da odradite'.  I, onda smo prinuđeni da idemo privatno. Ta usluga je bila prije dvije godine oko 60 eura. Zdravstveni sistem ako nije u stanju da obezbijedi razumne liste čekanja, mora da preduzme nešto. Nemaju svi ljudi para da idu privatno. Plaćali su tokom života, radnog vijeka. Za šta? Da nemaju zdravstvo? Barem neka uvedu refundiranje svih usluga, koje se iz različitih razloga ne mogu obaviti u državnim ustanovama'', zaključuje ona.

Zbog pogrešnih dijagnoza, morao kod privatnika

Bol u plućima natjerao je pacijenta iz Nikšića da pomoć potraži na jednom od odjeljenja Opšte bolnice. Međutim, punih 13 dana trajalo je utvrđivanje dijagnoze zbog čega je potom morao da „obiđe“ više odjeljenja.

''Poslije trećeg, četvrtog puta, vratim se kod izabrane doktorice i ona mi kaže da bi najbolje bilo da snimim privatno, pa da po tome postupe. To je 40-50 eura. I, to mi je rekla dobronamjerno, jer je znala kakve bolove trpim i da to traje već više od 10 dana. To sam i uradio. Kad je izabrani ljekar vidio na snimku da mi je pukla plućna maramica u dužini od 37 milimetara, usljed velikog kašlja koji sam imao, poslala me je u Institut za TBC. Odmah su me odatle uputili u Brezovik. Mene niko nije uputio kod pulmologa 12-13 dana, iako se ja žalim na pluća sve vrijeme'', priča ovaj Nikšićanin i naglašava da je potom dobio svu potrebnu njegu u bolnici u Brezoviku, odakle je izašao nakon 10 dana liječenja.

Njegovo iskustvo pokazalo je da nije došlo do zloupotrebe, već zakašanjele dijagnoze, koja je data tek na osnovu snimanja u privatnoj zdravstvenoj ustanovi, iako je ista vrsta snimka mogla da se uradi u državnoj bolnici u mnogo bržem roku.

Višemjesečna čekanja zbog administrativnih razloga su, kako kaže, i u drugim ambulantama gdje treba da obavi zdravstvene kontrole u narednom periodu.

''Kada sam došao da zakažem eho srca, dobio sam termin krajem oktobra. To je bio prvi slobodan termin u Kliničkom centru, a u medijima sam čuo ministra zdravlja da je najduže čekanje 25 dana? U Brezoviku se jedino dugo čeka snimanje kapaciteta pluća. Zakazani termin za mene je tek u decembru, a ta usluga u nekoj poliklinici u Podgorici košta 250 eura. Ja plaćam i radni staž i zdravstveno osiguranje'', rekao nam je on u uvjerenju da su liste čekanja preduge i da su ljudi prislijeni da plaćaju zdravstvene usluge.

Ćutanje kao zlato?

Vratimo se na fenomen ćutanja o ovoj pojavi. Zašto građani nijesu spremni javno da pričaju o ovoj temi, koriste mehanizme koji su im na raspolaganju u zdravstvenim ustanovama, kao što je obraćanje Ombudsmanu, ili prijave neku veću zloupotrebu nadležnim državnim organima?

Prema sociologu Željku Lučiću, pacijenti se teško odlučuju da govore o svojim negativnim iskustvima na relaciji javno/privatno zdravstvo zbog faktora kao što su strah od odmazde, stigmatizacija i osjećaj nemoći.

''Pored toga, postoji strah da bi otvorena kritika mogla rezultirati lošijim tretmanom u budućnosti ili čak gubitkom pristupa potrebnim zdravstvenim uslugama. Takođe, društvena kultura koja podstiče ćutanje na teme od opšteg značaja i trpljenje dodatno otežava pacijentima da javno iznesu svoja negativna iskustva​​'', objašnjava on, dodajući da ipak postoji pozitivan trend u ovom značajnom polju društvene interakcije.

Sa druge strane je ono što se desilo sa pojedinim zdravstvenim radnicima. Lučić insistira na tome da je urušen vrijednosni sistem kod pojedinaca u javnom zdravstvu pojava, koja je prisutna i u svim ostalim branšama.

''Cijeli javni aparat trpi pod teretom decenijski slabih uslova rada, malih plata i opadajućeg poštovanja u društvu. Elem, ovi faktori stvaraju okruženje u kojem neki zdravstveni radnici mogu biti prisiljeni da donose kompromise u pogledu svojih profesionalnih standarda i etike. Stres, preopterećenost i nedovoljna materijalna kompenzacija mogu dovesti do moralne iscrpljenosti'', smatra on.

Javni zdravstveni sistem u Nikšiću i Crnoj Gori suočen je sa sličnim izazovima kao i ostale oblasti društva, ali su ti problemi ovdje izraženiji zbog specifične prirode zdravlja kao javnog dobra, kaže Lučić.

''Zbog kritične važnosti zdravstvene zaštite za život i dobrobit građana, problemi u ovom sektoru imaju direktniji i ozbiljniji uticaj na društvo. Nedostaci u zdravstvenom sistemu mogu rezultirati ozbiljnim posljedicama po javno zdravlje, što dodatno ističe potrebu za hitnim reformama i poboljšanjem uslova rada za zdravstvene radnike​​'', kaže nam on upoređujući probleme u javnom zdravstvu sa ostalim oblastima društvenog života.

Smatra i da bi adekvatno istraživanje ove pojave značajno doprinijelo boljem razumijevanju, većoj transparentnosti i građanskoj hrabrosti.

''Sistematsko prikupljanje podataka i analiza problema privatno/javno zdravstvo može otkriti specifične uzroke zloupotreba i neefikasnosti. Javna objava rezultata istraživanja i preporuka mogla bi podstaći političke akcije i uvođenje reformskih i korektivnih mjera'', uvjeren je on uz konstataciju da bi transparentnost u vezi sa nalazima istraživanja mogla ohrabriti građane da prijavljuju zloupotrebe, jer bi, kako kaže, vidjeli konkretne korake ka rješavanju problema.

Ako postoje ugovori, refundiranje moguće

Zdravstveni osiguranici imaju pravo da dobiju refundaciju za određene zdravstvene usluge, koje ne mogu dobiti u javnim ustanovama, a koje su dostupne u određenim privatnim PZU, sa kojima Fond za zdravstveno osiguranje ima potpisan ugovor.

''Vezano za zaključene ugovore koje Fond ima sa privatnim zdravstvenim ustanovama za osiguranike opštine Nikšić, obavještavamo vas da su za usluge bolničke zdravstvene zaštite iz oblasti oftalmologije, ginekologije za usluge medicinski potpomognute oplodnje, kao i za usluge radiološke dijagnostike – magnetne rezonace, zaključeni ugovori za gravitaciono područje Crne Gore, što podrazumijeva i osiguranike opštine Nikšić'', naveli su iz Fonda za zdravstveno osiguranje i napomenuli da su svi potpisani ugovori dostupni na zvaničnoj veb-stranici Fonda.

U oblasti oftalmologije zaključeni su ugovori sa 10 privatnih zdravstvenih ustanova, od kojih nijedna nije registrovana u Nikšiću. To su : Specijalistička ambulanta za oftalmologiju „Dr Jovović" Podgorica, PZU dnevna bolnica za oftalmologiju „OFTALENS DR KOTUROVIĆ",
Podgorica, PZU specijalistička ambulanta za oftalmologiju „LENS CONNERC"
Podgorica, PZU „DIAGNOSTICA", Podgorica, PZU - Očna ordinacija „OKO VMMM" Podgorica, Specijalistička ambulanta iz oftalmologije „BOROVIĆ" Podgorica, PZU Poliklinika „MOJ LAB" - Podgorica, „OPTIKA OCULUS" D.O.O. PJ očna ordinacija „DR MARINA" Bar, Specijalistička ambulanta iz oftalmologije „VID" Bar.

Takođe, u oblasti oftalmologije kada su pitanju bolničke usluge postoje ugovori sa dvije privatne ustanove - PZU dnevna bolnica za oftalmologiju „OFTALENS DR KOTUROVIĆ"
Podgorica i PZU dnevna bolnica „OPTIMAL" – Podgorica. Ni u ovoj oblasti nema nijedne zdravstvene ustanove iz Nikšića, sa kojom je sklopljen ugovor.

Kada je u pitanju ginekologija, za usluge medicinski potpomognute oplodnje postoje tri zaključena ugovora, koje je sklopio Fond za zdravstveno osiguranje i to sa PZU Poliklinika „MOJ LAB" - Podgorica, PZU Specijalna bolnica „ARS MEDICA" - Podgorica, PZU Specijalistička ambulanta za ginekologiju i akušerstvo „HUMANA REPRODUKCIJA" – Budva.

U oblasti radiološke dijagnostike, postoje ugovori sa PZU Poliklinika „HIPOKRAT" Podgorica (sa PJ u Kotoru i Nikšiću), ZU Poliklinika „KONZILIJUM" Podgorica i PZU Poliklinika „MOJ LAB" Podgorica.

 

 

 

  ,,Pričajmo iskreno, bez uvreda, laži i spinovanja.”​

  Ovaj razgovor se vodi prema Onogoštovim pravilima. Molimo, pročitajte pravila prije ulaska u diskusiju.

  10

  1. Kapetan Zupski

   Nagrdili ste je sa ovom kaznom …mogli ste kilo kave i lokum …i ne sprdajte se sa ovim narodom dobro svi znamo ko sve i koliko radi kod privatnika i zasto cekamo kod istih doktora a privatno mozemo odmah da se pregledamo …Pitanje je koliko su kaznili ordinaciju u kojoj je radila na divlje …koliko izvjestaja potpise neko drugi i slicno …dajte molim Vas ne pravite ovaj narod ludim …

  2. Vanja Jablan

   najbolja doktorica u Nk bolnici.I covjek i doktor i ona treba da radi gdje god moze njena lijepa rijec lijeci

   1. Изногуд

    Ова жена је многе лијечењем нестручним средила. Максе са те фотеље, није то а ни љекарски мантил за тебе…

   1. Pa ako je DPS tražio ostavku jasno kao dan sto je ovolika muka kako nam je uređena država kad ovi samo idu da kontrolišu bolnicu a dje stee bili sve ove godine da kontrolisati ja sam radila u privatnu firmu covjek me ostavi bez 5 godina radnog staža inspekcija mi kaze oni mi nemogu pomoci

  3. u bonicu neće niko dopunski da radi od ljekara jer se neisplati i to je sve sto treba da znate zasto nas deru kod privatnika

  Ostavi komentar

  Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

  Povezani članci

  Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Zapad“, Odjeljenja bezbjednosti Nikšić, zajedno sa kolegama iz Stanice policije Žabljak, sproveli su akciju pojačane kontrole osoba i vozila u kasnim večernjim satima, kao i raciju u jednom noćnom klubu, saopšteno je iz Uprave policije.