Nikšić Vrijeme
0.8°C Malo oblačno

“Novinarstvo donosi rezultat - utiče na vašu zajednicu ili društvo na najprogresivniji način”

Koprivica: Ustavni sud da što prije donese odluku povodom “krsne slave” Nikšića

CDT
 • Autor onogost.me
 • 15.05.2023. u 13:01
Centar za demokratsku tranziciju podnio je Ustavnom sudu Inicijativu za ocjenu zakonitosti i ustavnosti Odluke o dopuni Statuta opštine Nikšić kojom se uvodi “krsna slava” ovog grada, saopštio je izvršni direktor CDT-a Dragan Koprivica.

Poručio je da u CDT-u smatraju da je ovom odlukom opština Nikšić pripadnike pravoslavne vjerske zajednice dovela u privilegovan položaj u odnosu na druge građane - pripadnike drugih vjerskih zajednica i ateiste, čime je, kako je kazao, povrijedila princip jednakosti građana, njihovo pravo na slobodu vjeroispovijesti, kao i njihovo pravo da budu zaštićeni od bilo kog akta posredne ili neposredne diskriminacije.

"Ustavom Crne Gore je propisano da je Crna Gora građanska država (član 1), i da su svi u njoj pred zakonom jednaki, bez obzira na bilo kakvu posebnost ili lično svojstvo (član 17). Dalje on zabranjuje svaku neposrednu ili posrednu diskriminaciju, po bilo kom osnovu (član 8), te propisuje da su vjerske zajednice odvojene od države i da su ravnopravne i slobodne u vršenju vjerskih obreda i poslova (član 14). Takođe, Ustav Crne Gore izričito zabranjuje nasilnu asimilaciju pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i propisuje dužnost države da zaštiti pripadnike manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica od svih oblika nasilne asimilacije (član 80)", naveo je Koprivica u saopštenju.

Dodao je i da smatraju da je opština Nikšić donošenjem ovog akta grubo prekršila ove i druge odredbe našeg najvišeg pravnog akta.

"Dalje, napominjemo da Ustavni sud Republike Crne Gore je u odluci U.br. 48/05 od 13.09.2005. godine utvrdio da odredba člana 10 stav 2, u dijelu koji glasi: »krsna slava« Statuta Opštine Herceg Novi (»Službeni list Republike Crne Gore – opštinski propisi«, br. 15/04) i Odluka o utvrđivanju krsne slave Opštine Herceg Novi (»Službeni list Republike Crne Gore – opštinski propisi«, br. 38/04 nijesu u saglasnosti sa Ustavom i zakonom", naveo je Koprivica.

Kako je istakao, Zakonom o slobodi vjeroispovijesti je propisano da u Crnoj Gori nijedna religija nema status državne religije (član 9).

"Isti zakon dalje propisuje da niko ne može na bilo koji način biti primoran ili spriječen da postane ili ostane član vjerske zajednice niti da učestvuje ili ne učestvuje u ispoljavanju vjeroispovijesti ili uvjerenja (član 13), i njime zabranjen je svaki vid posredne ili neposredne diskriminacije po osnovu vjere ili uvjerenja i podsticanje vjerske mržnje i netolerancije (član 14). Potpuno je jasno i evidentno da je opština Nikšić donijela odluku koja nije samo protivna Ustavu nego i ovom zakonu i grubo diskriminisala dio građana/ki Nikšića koji nemaju vjeroispovijest ili nijesu pravoslavne vjeroispovijesti", kazao je Koprivica.

On je naveo da je zabrana diskriminacije jedan od najosnovnijih principa međunarodnog prava o ljudskim pravima.

"Ona je sadržana u nizu međunarodnih instrumenata, uključujući Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948. (član 2), Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966. (član 26), Međunarodnu konvenciju o eliminaciji svih oblika rasne diskriminacije iz 1965. ICERD, član 1) i Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda iz 1950. (član 14. Konvencije i Protokol 12 uz nju)", dodao je Koprivica.

Evropska konvencija o ljudskim pravima u svom članu 14 zabranjuje diskriminaciju, a član 1 Protokola br. 12 uz Konvenciju predviđa da će „uživanje bilo kojeg prava utvrđenog zakonom biti osigurano bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi kao što su pol, rasa, boja kože, jezik, vjera, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, povezanost s nacionalnom manjinom, imovina, rođenje ili drugi status”. Dalje, u stavu 2. navodi da “niko ne smije biti diskriminisan od strane bilo kojeg javnog organa po bilo kom osnovu kao što su oni navedeni u stavu 1”.

"Na osnovu ovih i drugih argumenata koje smo naveli u našoj inicijativi očekujemo da se Ustavni sud što prije o njoj izjasni i odredbe sporne odluke stavi van pravne snage", zaključio je Koprivica.

Tekst inicijative možete naći ovdje.

  ,,Pričajmo iskreno, bez uvreda, laži i spinovanja.”​

  Ovaj razgovor se vodi prema Onogoštovim pravilima. Molimo, pročitajte pravila prije ulaska u diskusiju.

  Ostavi komentar

  Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

  Povezani članci

  Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je juče predmet povodom nedavne izjave predsjednika Opštine Nikšić Marka Kovačevića, da će “s onima koji neće da budu kao braća, nego da liče na Turke, postupati kao prema Turcima” - saznaju nezvanično “Vijesti”.
  Od premijera Milojka Spajića i predstavnika više partija brojne reakcije na govor predsjednika Opštine Nikšić Marka Kovačevića. On je, kako prenose mediji, prilikom obilježavanja 166 godina od bitke na Grahovcu, kazao da će sa onima koji neće da budu kao braća, nego da liče na Turke, postupati kao prema Turcima.