Danas sjednica SO: Odbornici o rebalasu budžeta, pomoći u stambenom zbrinjavanju…

onogost.me
 • Autor onogost.me
 • 11.10.2023. u 07:49
Sjednica Skupštine opštine (SO) Nikšić održaće se danas u zgradi Opštine, sa početkom u 10 časova.

Na današnjoj sjednici raspravljaće se o rebalansu budžeta koji podrazumijeva njegovo povećanje za 3,65 miliona eura. Rebalansom je planirano da budžet, umjesto 26,8 miliona eura, bude 30,45 miliona.

Kako se navodi u obrazloženju odluke o rebalansu koju potpisuje sekretar Sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo Zoran Šoškić, povećanje prihoda u odnosu na planirana sredstva Odlukom o budžetu opštine Nikšić za 2023. godinu u iznosu od 3.650.000 eura je rezultat prebijenog stanja i to: povećanja sredstava prenesenih iz prethodne godine za 3.186.510 i donacija i transfera za 800.000 eura, a na drugoj strani smanjenje tekućih prihoda za 308.510,06 eura i primitaka od prodaje nefinansijske imovine za 28.000.
Sredstva prenešena iz prethodne godine, koja su budžetom za 2023. godinu planirana u iznosu od 3.220.000 eura, ostvarena su u iznosu od 6.406.510 eura, što je za 3.186.510 više od plana.

“Povećanje sredstava prenešenih iz prethodne godine u odnosu na plan, rezultat je izmjene Zakona o finansiranju lokalne samouprave na način što se povećao procenat učešća opštine u porezu na dohodak fizičkih lica sa 12 na 50 odsto, a efekat povećanja u momentu planiranja budžeta se nije mogao precizno predvidjeti. Osim ovih povećanja imamo i povećanje ostalih tekućih prihoda”, obrazložio je Šoškić.

Rebalansom je predviđeno povećanje investicionog budžeta za 1.153.800 eura. Planirani kapitalni izdaci za 2023. godinu iznosili su nešto više od pet miliona eura, a rebalansom je predviđeno da to bude skoro 6,2 miliona.

Šoškić je naveo da su izdaci za lokalnu infrastrukturu su povećani za 340.000 eura, izdaci za građevinske objekte za 80.000, investiciono održavanje za 370.000, dok su izdaci za opremu povećani za 313.800 i ostali kapitalni izdaci za 50.000 eura.

I na rashodnoj strani budžeta rebalansom su planirane izmjene – umjesto 21,757 miliona eura, koliko je predviđeno budžetom za 2023. godinu, iznos je povećan na 24.253.200.

Što se tiče povećanja tekućih rashoda, kako se navodi u obrazloženju odluke, najvećim dijelom se odnose na transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru iz razloga poštovanja preporuka DRI.

To podrazumijeva povećanje transfera Javnim preduzećima (Komunalno, Vodovod, TV Nikšić, NVO Savez slijepih, Dječji savez) i institucijama kulture i sporta (troškovi smještaja, ishrane, reprezentacija i dr.) i prenos sredstava dobijenih programom podrške od Ministarstva kulture.

Otplata dugova-obaveze iz prethodnog perioda povećane su za 403.249 eura, a tekuća budžetska rezerva za 107.270.

Izračunati deficit po rebalansu za 2023. godinu iznosi 5,75 miliona eura.

“Shodno članu 27 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, dozvoljeni deficit je deset odsto od ukupnih prihoda u godini za koju se budžet donosi (preračunato to iznosi 3,05 miliona eura). Razlika deficita u iznosu od 2,7 miliona pokriva se iz prenesenih sredstava koja iznose 6.406.510,06 eura. Cjelokupan iznos deficita pokriva se iz prenesenih sredstava, bez dodatnog kreditnog zaduživanja”, dodaje se.

Osim toga, odbornici će danas raspravljati o predlogu odluke da se Milošu Elezoviću, Radosavu Raduloviću i Milijani Pejović iz Nikšića, koji bespravno koriste stambene prostore u objektu koji se nalazi na katastarskoj parceli koji je svojina opštine Nikšić, a na kojoj će biti izgrađen vatrogasni dom, uplate novčana sredstva kao pomoć u stambenom zbrinjavanju, radi poboljšanja njihovog socijalnog statusa.

Objekat u kome Elezović, Radulović i Pejović i njihove porodice borave, biće srušen.

U predlogu odluke piše da će stanarima na ime pomoći za rješavanje stambenog pitanja biti uplaćeno 15 hiljada, odnosno 17,5 hiljada eura.

“Donošenje propisa je neophodno da bi Opština Nikšić oslobodila lokaciju za izgradnju vatrogasnog doma. Bez oslobađanja ove lokacije, Opština bi morala tražiti drugu za izgradnju vatrogasnog doma, kao i u slučaju ‘statusa kvo’. Mimo ove opcije, Opština Nikšić nema drugih opcija da se riješi ovaj problem”, stoji u obrazloženju odluke.

Pored ove dvije, na dnevnom redu 16. sjednice je i sljedećih 12 tačaka:

 • Predlog odluke o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet za period 2024-2029. godine;
 • Predlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta Milici Radović radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 6 u obuhvatu Detaljnog urbanističkog plana Centar;
 • Predlog odluke o davanju stambenih prostora na korišćenje;
 • Predlog odluke o davanju na korišćenje objekta Lovačkog doma i pomoćnog objekta NVO Lovačkoj organizaciji za uzgoj, zaštitu i lov divljači „Dr Zoran Kesler” Nikšić;
 • Predlog odluke o davanju saglasnosti „Elektroprivredi Crne Gore” AD Nikšić za zasnivanje stvarne službenosti na katastarskim parcelama u raspolaganju Opštine Nikšić;
 • Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Pozorišnog savjeta Javne ustanove „Nikšićko pozorište”, broj 619/23 od 23. 6. 2023. godine;
 • Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Pozorišnog savjeta Javne ustanove Nikšićko pozorište” o prodaji službenog putničkog vozila, broj 624/23 od 26. 6. 2023. godine;
 • Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća Sportski centar Nikšić za postavljanje solarnih panela na krovu bazena objekta Javnog preduzeća Sportski centar Nikšić;
 • Predlog odluke o izmjenama Odluke o sufinansiranju adaptacije fasada i ravnih krovova stambenih zgrada na teritoriji opštine Nikšić;
 • Informacija o realizaciji Programa rada Kancelarije za prevenciju narkomanije kod djece i omladine u Nikšiću za period jul 2022- jul 2023. godine, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 • Predlog programa rada Kancelarije za prevenciju narkomanije kod djece i omladine u Nikšiću za period jul 2023- jul 2024. godine;
 • Informacija o sportu u Nikšiću za period septembar 2022- septembar 2023. godine, sa Predlogom ocjena i zaključaka.

 

  ,,Pričajmo iskreno, bez uvreda, laži i spinovanja.”​

  Ovaj razgovor se vodi prema Onogoštovim pravilima. Molimo, pročitajte pravila prije ulaska u diskusiju.

  Ostavi komentar

  Vaša email adresa neće biti objavljivana.

  Povezani članci