Autor: onogost.me
Foto: Marija Goranović
15:11
24.10.2019.

Predstavnici NVO sektora razgovarali o boljoj saradnji sa pravosudnim organima

Prostora za saradnju i napredak između nevladinih organizacija (NVO) i pravosudnih organa u Nikšiću svakako postoji, zaključeno je na današnjem okruglom stolu „NVO sektor i pravosuđe - dosadašnja iskustva i preporuke za buduću saradnju“.


Aleksandra Nenezić, ispred NVO „SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja“ istakla je nezadovoljstvo zbog malog broja osuđujućih presuda kada je nasilje u pitanju. Veliki problem, ističe, predstavlja i nedostatak prostorija u sudovima za prekršaje, gdje su žene sa iskustvom nasilja prinuđene da budu u istoj prostoriji sa nasilnikom, što predstavlja dodatni stres za žrtvu.

„Kada su u pitanju krivični postupci, mislim da nemamo zaštitne mjere i da dugo traju. Recimo, kada osoba da izjavu, do podnešenja prijave prođe tri meseca, tako da nasilnik odugovlači, ne pojavljuje se, a žena nema zaštitne mjere“, kazala je Nenezić.

Ona je istakla da se vidi napredak u donošenju privremenih mjera kada su djeca u pitanju, na šta se prethodnih godina čekalo i po sedam mjeseci.

Pozitivnu saradnju sa Upravom policije pohvalila je Marina Došen ispred NVO „Alfa centar“.

Međutim, ona smatra da je potrebna veća uključenost NVO sektora kako bi građani postali sve više zainteresovaniji da participiraju u donošenju zakonodavnih rješenja.

„Dva ključna problema jesu nedovoljna informisanost i edukacija stanovništva. Imamo javne rasprave koje uopšte nijesu posjećene, prvenstveno narod nije informisan. Organi institucija ne koriste adekvatne kanale komunikacije“, kazala je Došen.

Dragiša Janjušević, programski direktor Centra za političku edukaciju ocijenio je da su iskustva NVO više nego značajna, jer, kako je istakao, imaju jedno respektabilno iskustvo koje može biti korisno kada je u pitanju kreiranje budućih načina i strategija prema parvosudnim organima.

Okrugli sto organizovan je u okviru projekta „Građani u reformi pravosuđa“ koje realizuje Centar za političku edukaciju i Defendologija centar Nikšić. Partneri na projektu su Centar za monitoring (CEMI) i Centar za demokratiju i ljudska prava (Cedem), kao i Mreža za afirmaciju evropskih integracija i Evropska Unija kroz IPA program.

Marija Goranović

Ostale vijesti iz kategorije

 • 13:17
  30.10.2019.

  Projekat “Građani u reformi pravosuđa”, koji realizuju Centar za političku edukaciju i Defendologija centar iz Nikšića, a uz podršku Centra za monitoring (CEMI), Centra za demokratiju i ljudska prava (Cedem), Mreže za afirmaciju evropskih integracija i Evropske unije (EU), završen je uspješno.

 • 16:54
  16.10.2019.

  Nakon stupanja na snagu Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku Osnovni sud u Nikšiću naročito vodi računa da se postupci ne odugovlače i da se odluke donose u razumnim rokovima.

 • 14:11
  27.9.2019.

  Odnos medija sa sudstvom i tužilaštvom je jako važan, ali uvijek može biti bolji i kooperativniji, te treba da se zasniva na nezavisnosti, nepristrasnosti, stručnosti, profesionalizu, povjerenju i poštovanju, zaključak je sa današnje panel-diskusije „Pravosuđe i mediji“ na kojoj su govorili novinari i predstavnici pravosuđa.

 • 16:16
  12.9.2019.

  Iako su alternativne sankcije počele da se primjenjuju u crnogorskom pravosudnom sistemu prije pet godina, prema istraživanju koje je sproveo Centar za građansko obrazovanje za dvije trećine građana one su novina. Da bi upoznali građane sa ovom vrstom kazne Centar za političku edukaciju i Defendologija centar iz Nikšića organizovali su tribinu pod nazivom „Alternativne sankcije sa akcentom na rad u javnom interesu“.