Autor: onogost.me
Foto: onogost.me
13:17
30.10.2019.

Uspješno završen projekat “Građani u reformi pravosuđa”

Projekat “Građani u reformi pravosuđa”, koji realizuju Centar za političku edukaciju i Defendologija centar iz Nikšića, a uz podršku Centra za monitoring (CEMI), Centra za demokratiju i ljudska prava (Cedem), Mreže za afirmaciju evropskih integracija i Evropske unije (EU), završen je uspješno.


“Ova završna aktivnost projekta “Građani u reformi pravosuđa” pokazala je maksimalnu uspješnost cjelokupnog projekta. Svi učesnici projekta podijelili su svoje ocjene i impresije o svim dosadašnjim aktivnostima. Takođe, istakli su da postoji veliki prostor u pogledu saradnje suda, tužilaštva, medija, nevladinog sektora i građana”, kazao je Dragiša Janjušević, direktor Centra za političku edukaciju.

Tokom trajanja projekta sprovedeno je istraživanje o percepciji pravosudnih organa u Nikšiću od strane građana, zatim održane tribine pod nazivom „Alternativne sankcije sa akcentom na rad u javnom interesu“ i “Suđenje u razumnom roku“, panel-diskusija „Pravosuđe i mediji“, okrugli sto „NVO sektor i pravosuđe - dosadašnja iskustva i preporuke za buduću saradnju“…

“Koordinator projekta ocijenio je veoma uspješnim dvije tribine, sa zahtjevnim temama, panel-diskusiju i dva okrugla stola koji su osvijetlili sve tačke koje otežavaju komunikaciju između građana i pravosudnih organa. Isto tako, početno istraživanje je pokazalo kako građani sagledavaju rad pravosudnih organa u Nikšiću, što je bilo veoma bitno za razvijanje cjelokupnog projekta”, istakao je Janjušević.

Projekat je trajao šest mjeseci, a za cilj je imao reformu pravosuđa i unapređenje administrativnih kapaciteta civilnog društva vezano za refomu pravosudnog sistema u Crnoj Gori.

Ostale vijesti iz kategorije

 • 15:11
  24.10.2019.

  Prostora za saradnju i napredak između nevladinih organizacija (NVO) i pravosudnih organa u Nikšiću svakako postoji, zaključeno je na današnjem okruglom stolu „NVO sektor i pravosuđe - dosadašnja iskustva i preporuke za buduću saradnju“.

 • 16:54
  16.10.2019.

  Nakon stupanja na snagu Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku Osnovni sud u Nikšiću naročito vodi računa da se postupci ne odugovlače i da se odluke donose u razumnim rokovima.

 • 14:11
  27.9.2019.

  Odnos medija sa sudstvom i tužilaštvom je jako važan, ali uvijek može biti bolji i kooperativniji, te treba da se zasniva na nezavisnosti, nepristrasnosti, stručnosti, profesionalizu, povjerenju i poštovanju, zaključak je sa današnje panel-diskusije „Pravosuđe i mediji“ na kojoj su govorili novinari i predstavnici pravosuđa.

 • 16:16
  12.9.2019.

  Iako su alternativne sankcije počele da se primjenjuju u crnogorskom pravosudnom sistemu prije pet godina, prema istraživanju koje je sproveo Centar za građansko obrazovanje za dvije trećine građana one su novina. Da bi upoznali građane sa ovom vrstom kazne Centar za političku edukaciju i Defendologija centar iz Nikšića organizovali su tribinu pod nazivom „Alternativne sankcije sa akcentom na rad u javnom interesu“.