Autor: onogost.me
Foto: onogost.me
13:17
30.10.2019.

Uspješno završen projekat “Građani u reformi pravosuđa”

Projekat “Građani u reformi pravosuđa”, koji realizuju Centar za političku edukaciju i Defendologija centar iz Nikšića, a uz podršku Centra za monitoring (CEMI), Centra za demokratiju i ljudska prava (Cedem), Mreže za afirmaciju evropskih integracija i Evropske unije (EU), završen je uspješno.


“Ova završna aktivnost projekta “Građani u reformi pravosuđa” pokazala je maksimalnu uspješnost cjelokupnog projekta. Svi učesnici projekta podijelili su svoje ocjene i impresije o svim dosadašnjim aktivnostima. Takođe, istakli su da postoji veliki prostor u pogledu saradnje suda, tužilaštva, medija, nevladinog sektora i građana”, kazao je Dragiša Janjušević, direktor Centra za političku edukaciju.

Tokom trajanja projekta sprovedeno je istraživanje o percepciji pravosudnih organa u Nikšiću od strane građana, zatim održane tribine pod nazivom „Alternativne sankcije sa akcentom na rad u javnom interesu“ i “Suđenje u razumnom roku“, panel-diskusija „Pravosuđe i mediji“, okrugli sto „NVO sektor i pravosuđe - dosadašnja iskustva i preporuke za buduću saradnju“…

“Koordinator projekta ocijenio je veoma uspješnim dvije tribine, sa zahtjevnim temama, panel-diskusiju i dva okrugla stola koji su osvijetlili sve tačke koje otežavaju komunikaciju između građana i pravosudnih organa. Isto tako, početno istraživanje je pokazalo kako građani sagledavaju rad pravosudnih organa u Nikšiću, što je bilo veoma bitno za razvijanje cjelokupnog projekta”, istakao je Janjušević.

Projekat je trajao šest mjeseci, a za cilj je imao reformu pravosuđa i unapređenje administrativnih kapaciteta civilnog društva vezano za refomu pravosudnog sistema u Crnoj Gori.

Ostale vijesti iz kategorije