Turistička valorizacija kulturnog nasljeđa Nikšića

Steći koji se nalaze kod Crkve Sv. Petra i Pavla, kao i oni koji su izmješteni u lapidarijum iza Zavičajnog muzeja, dragocjeni su izvor podataka o srednjevjekovnom periodu u Onogoštu i o etničkim zajednicama na ovom području, što tom kulturnom dobru daje arheološke, umjetničke, istorijske etnološke i sociološke osobenosti.

Prostor koji podrazumijeva ruševine kastela Salthua je aktivni arheološki lokalitet na kome se od 2012. godine izvode sistematska arheološka istraživanje arhitektonskih ostataka u potrazi za rimskom stanicom Saltua u okviru Projekta Ministarstva kulture „Putevi kontinuiteta“, koji realizuje Narodni muzej Crne Gore.

Kako bi “zaveo red” na planu izgradnje Nikšića nakon oslobođenja od Turaka knjaz Nikola je pozvao Josipa Sladea da uradi prvi regulacioni plan Nikšića. 

“Nikšićka ljepotica”, kako je vlč Ciril Zajec znao nazvati novu katoličku crkvu više od 30 godina krasi naš grad svojom ljepotom. 

O nastanku Onogošta imamo različita viđenja. Artur Evans koji je ušao u oslobođeni Nikšić 1877. godine i imao tu privilegiju da prouči kompletnu tvrđavu,  tvrdi da je prvi grad podignut za vrijeme Rimljana i to u III iili IV vijeku. 

Crvena Stijena je najznačajniji praistorijski lokalitet na teritoriji Crne Gore sa kulturnim depozitom debljine preko 20m formiranim u vremenskom rasponu od predmusterijena do bronzanog i gvozdenog doba. Nalazi se u Petrovićima, na 45 km od Nikšića, u blizini granice sa BiH.

Postavljanjem dvije info table u Njegoševoj ulici, između hotela Onogošt i zgrade SO Nikšić i na Trgu Save Kovačevića zaključen je projekat „Turistička valorizacija kulturnog nasljeđa Nikšića“ koji su Rubik doo i portal onogost.me realizovali u saradnji sa Ministarstvom kulture i lokalnom samoupravom. 

Priliku da posjete i uvjere se u jedinstvenost evropskog arheološkog dragulja juče su imali i učenici sedmog razreda OŠ „Luka Simonović“ prilikom obilaska Crvene stijene u sklopu projekta „Turiistička valorizacija kulturnog nasljeđa Nikšića“, koji u partnerstvu sprovode Ministarstvo kulture i portal Onogošt. 

U sklopu projekta „Turistička valorizacija kulturnog nasljeđa Nikšića“ učenici sedmog razreda OŠ “Milija Nikčević“ obišli su juče arheološka nalazišta Crvena stijena, u Petrovićima i Riječani, kao i Most na Moštanici koji je nedavno kompletno restauriran. 

Steći koji se nalaze kod Crkve Sv. Petra i Pavla, kao i oni koji su izmješteni u lapidarijum iza Zavičajnog muzeja, dragocjeni su izvor podataka o srednjevjekovnom periodu u Onogoštu i o etničkim zajednicama na ovom području, što tom kulturnom dobru daje arheološke, umjetničke, istorijske etnološke i sociološke osobenosti.

Prostor koji podrazumijeva ruševine kastela Salthua je aktivni arheološki lokalitet na kome se od 2012. godine izvode sistematska arheološka istraživanje arhitektonskih ostataka u potrazi za rimskom stanicom Saltua u okviru Projekta Ministarstva kulture „Putevi kontinuiteta“, koji realizuje Narodni muzej Crne Gore.

Kako bi “zaveo red” na planu izgradnje Nikšića nakon oslobođenja od Turaka knjaz Nikola je pozvao Josipa Sladea da uradi prvi regulacioni plan Nikšića. 

“Nikšićka ljepotica”, kako je vlč Ciril Zajec znao nazvati novu katoličku crkvu više od 30 godina krasi naš grad svojom ljepotom. 

O nastanku Onogošta imamo različita viđenja. Artur Evans koji je ušao u oslobođeni Nikšić 1877. godine i imao tu privilegiju da prouči kompletnu tvrđavu,  tvrdi da je prvi grad podignut za vrijeme Rimljana i to u III iili IV vijeku. 

Crvena Stijena je najznačajniji praistorijski lokalitet na teritoriji Crne Gore sa kulturnim depozitom debljine preko 20m formiranim u vremenskom rasponu od predmusterijena do bronzanog i gvozdenog doba. Nalazi se u Petrovićima, na 45 km od Nikšića, u blizini granice sa BiH.

Kompleks se sastoji od zgrade dvora, ljetnjikovca knjaza Nikole i objekta ambulante koja se nalazi u prilaznom parku.

Džamija u Nikšiću jedna je od četiri džamije koje su u vrijeme turskog Nikšića postojale u gradu. Ona je jedina do danas očuvana i nalazi se u dijelu grada poznatom pod imenom Grudska mahala. 

Most na Moštanici je najstariji sačuvani most u Crnoj Gori. Postoje indicije da se on nalazio na rimskom putu koji je vodio od Epidaurusa preko Risna, Grahova Riječana i Nikšića za Skadar. 

Nakon Berlinskog kongresa, u vrijeme modernizacije Crne Gore, zalaganjem knjaza Nikole i vlade Knjaževine Crne Gore, započela je izgradnja „Carevog mosta“, u Kličevu, na rijeci Zeti, u maju 1894. godine. 

Sabornu crkvu na Petrovoj glavici u Nikšiću podigao je 1900. godine knjaz Nikola I Petrović, a projektovao je ruski arhitekta Mihailo Mihailovič Preobraženski. Projekat crkveje prezentovan 1892.godine, a već 1894. godine je polozen je kamen temeljac.

Most na Duklu podigao je 1805. godine bogati nikšićki trgovac Hadži Ismail Lekić, a sagrađen je u isto vrijeme kao i jedina preostala džamija u Nikšiću, u Grudskoj mahali, koja, takođe, nosi njegovo ime.

Svjesni ogromnog kulturno-isotrijskog blaga na teritoriji nikšićke opštine, koje još čeka pravu turističku valorizaciju, portal Onogošt će tokom narednih šest mjeseci, u saradnji sa Ministarstvom kulture i opštinom Nikšić, realizovati projekat u čijem će fokusu biti upravo približavanje naše vrijedne kulturne baštine svima onima koji svrate u naš grad.