Dvorski kompleks kralja Nikole

dvorac_naslovna
Kosa Vekić
  • Autor onogost.me
  • 29.03.2017. u 07:07

Kompleks se sastoji od zgrade dvora, ljetnjikovca knjaza Nikole i objekta ambulante koja se nalazi u prilaznom parku.

Povodom proslave četrdesetogodišnjice vladavine knjaza Nikole, počele su pripreme za izgradnju novog Dvorca u podnožju Petrove glavice na kojoj su već uveliko izvođeni radovi na izgradnji crkve.

Posao zidanja po planu Josipa Sladea preuzeli su preduzimači Tripko Bijeljić i Spasoje Pavlović. Ugovor je potpisan 21.01.1899. godine i u njemu je do detalja opisan način gradnje. Izgradnja i uređenje Dvorca završeno je 14.08.1900. godine.

Svečanom otvaranju i osvećenju Dvorca, koje je izvršio crnogorski mitropolit Mitrofan, prisustvovali su knjaz Nikola i knjaginja Milena, a kasnije su im se prudružili članovi familije i ugledni gosti (knjaz Danilo, knjaz Mirko, knjaginja Milica, knjaz Franc i knjaginja Ana Batenberg, knjaginjica Ksenija…).

Posebno svečan doček priređen je knjaginji Milici, jer je ovo bio njen prvi dolazak u Nikšić. Sve do 1916. godine Dvorac se uredno održavao, a u ratnim 1916‐1918 austrijska vojska nije zaposijela zgradu novog dvorca, već samo stari dvor i pomoćne zgrade. Nakon dolaska srbijanske vojske, Dvorac gubi svoju prvobitnu funkciju i koristi se kao prostor za vaspitno-obrazovne aktivnosti.

Od 1919. godine pa do početka Drugog svjetskog rata u njemu je bila smještena Gimnazija. Tokom rata znatno je porušen, a od 1949. do 1975. godine u njemu se nalazila Osnovna škola ”Luka Simonović”. Do 1980. godine prizemlje Dvorca koristila je Srednja ekonomsko‐ugostiteljska škola, dok se sprat adaptirao za muzejsku postavku.

Od 1984. godine u zgradi Dvorca su smješteni Zavičajni muzej, Biblioteka Njegoš i arhivsko odjeljenje u Nikšiću, kao i galerije Nikola I i Ilija Šobajić.

Ova reprezentativna građevina podignuta je za potrebe crnogorskog dvora. Vizija kralja Nikole bila je da Nikšić ima reprezentativne građevine – Sabornu crkvu, dvor, velike parkovske površine i zabran Trebjesa.

Zidana je od poluobličastog tesanog kamena. Fasade su oživljene bogato naglašenim prozorima.

Dvor je služio kao ljetnja rezidencija crnogorskom vladaru.

 

King Nikola’s palace complex

The complex consists of the Palace’s building, summer house of Prince Nikola and ambulance facility which is located in the park through which the complex is accessible.

On the occasion of the fortieth anniversary of the reign of Prince Nikola, preparations for the construction of a new palace in the foothills of Peter’s hill began. On the top of the hill the building of the church was in the full swing.

The job of the construction according to plan of Josip Slade was undertaken by contractors Tripko Bijeljic and Spasoje Pavlovic. The contract was signed on 21 January 1899, and in it the manner of construction is described in detail. Construction and interior design of the Palace were finished on 14 August 1900.

The opening ceremony and consecration of the castle, performed by Montenegrin Metropolitan Mitrofan, was attended by Prince Nikola and Princess Milena, and later they were joined by family members and distinguished guests (Prince Danilo, Prince Mirko, Princess Milica, Prince Franz and Princess Ana Batenberg, Princess Ksenija …).

A special festive welcome was prepared for Princess MIlica, because this was her first visit to Niksic. The Palace was regularly maintained up until 1916, and in war years from 1916 to 1918 the Austrian army did not take the building of the new palace, but only the old palace and the outbuildings. After the arrival of the Serbian army, the Palace lost its original function and was used as a space for educational activities.

From 1919 until the beginning of World War II it housed the Gymnasium. During the war it was considerably destroyed, and from 1949 to 1975 elementary school Luka Simonovic was located in it. Until 1980 the ground floor of the Palace was used for the Central Economic-Catering School, while the first floor was adapted for the museum exhibition.

Homeland Museum, Library Njegos, archives department in Niksic, as well as galleries Nikola I and Ilija Sobajic, are located in the Palace’s building since 1984.

This representative building was built for the needs of the Montenegrin court. The vision of King Nikola was for Niksic to have representative buildings – the Cathedral, the Palace, large park areas and the hunting grounds Trebjesa. It is built of half-round hewn stone. The facades are enlivened by richly accented windows.

The Palace was used as a summer residence of the Montenegrin ruler.

,,Pričajmo iskreno, bez uvreda, laži i spinovanja.”​

Ovaj razgovor se vodi prema Onogoštovim pravilima. Molimo, pročitajte pravila prije ulaska u diskusiju.

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Povezani članci

Postavljanjem dvije info table u Njegoševoj ulici, između hotela Onogošt i zgrade SO Nikšić i na Trgu Save Kovačevića zaključen je projekat „Turistička valorizacija kulturnog nasljeđa Nikšića“ koji su Rubik doo i portal onogost.me realizovali u saradnji sa Ministarstvom kulture i lokalnom samoupravom. 

Priliku da posjete i uvjere se u jedinstvenost evropskog arheološkog dragulja juče su imali i učenici sedmog razreda OŠ „Luka Simonović“ prilikom obilaska Crvene stijene u sklopu projekta „Turiistička valorizacija kulturnog nasljeđa Nikšića“, koji u partnerstvu sprovode Ministarstvo kulture i portal Onogošt. 

U sklopu projekta „Turistička valorizacija kulturnog nasljeđa Nikšića“ učenici sedmog razreda OŠ “Milija Nikčević“ obišli su juče arheološka nalazišta Crvena stijena, u Petrovićima i Riječani, kao i Most na Moštanici koji je nedavno kompletno restauriran.